Otvoreni podaci i programski pristup API za podatke o korisnicima potpore za očuvanje radnih mjesta.

Dostupni su podaci korisnika potpore za očuvanje radnih mjesta u otvorenom formatu po JSON specifikaciji te programski API endpoint za dohvat podataka po različitim kriterijima za potrebe razvoja aplikacija.

API endpoint - programski pristup za podatke o korisnicima potpore za očuvanje radnih mjesta.

Za dohvat podatka, vaša aplikacija poziva sljedeći endpoint s POST metodom

https://mjera-orm.hzz.hr/api/GetCompanyPaymentData

U POST pozivu moguće je navesti sljedeće parametre:

{
  "month": 3,
  "EmployerName": "",
  "Oib": "",
  "pageSize": 50,
  "EmployeeCountFrom": 100,
  "EmployeeCountTo": 500,
  "AmountFrom": 10000,
  "AmountTo": 20000000,
  "pageIndex": 1,
  "Sort": "employeeCount",
  "Desc": 1
}
        

Opcije za atribut Sort mogu biti:

"name"
"oib"
"employeeCount"
"amount"

Napomena: neke kombinacije neće vratiti rezultat jer su u suprotnosti jedna s drugom. Npr. ako specificirate OIB, parametri za filtriranje po broju radnika (EmployeeCountFrom i EmployeeCountTo) izuzet će navedeni OIB iz rezultata ako ne udovoljava kriterij broja radnika.
U pravilu, ako tražite jednog poslodavca navedite samo nužne podatke month i Oib).

Primjer: UPIT

{
  "month": 3,
   "Oib": "18257277698",
}

Primjer: REZULTAT

{
  "Data": [
    {
      "EmployerName": "P P K KARLOVAČKA MESNA INDUSTRIJA D.D.",
      "Oib": "18257277698",
      "SupportedEmployeeNumber": 497,
      "SupportPaidAmount": 1612000.00,
      "Measure": "ORM 3-5"
    }
  ],
  "TotalCount": 1
}

Napomena: upotreba ovih podataka podložna je Uvjetima korištenja.