Potpora za mikropoduzetnike za srpanj i kolovoz 2020.

Glavni kriterij: mikropoduzetnici koji zapošljavaju 9 ili manje radnika s padom prihoda od najmanje 50% u usporednom razdoblju.

Zahtjevi se primaju od 3 kolovoza do 31. kolovza 2020.

Da, zahtjev vrijedi i za kolovoz - ne predajete novi zahtjev za kolovoz. Ipak, imate obvezu predati dopunu zahtjeva s podacima o padu prihoda u srpnju 2020. u odnosu na usporedno razdoblje. Dopuna se predaje klikom na gumb DOPUNA ZAHTJEVA koji se nalazi pored zahtjeva kojega ste predali u srpnju za mjeru za mikropoduzetnike.

Ako ne predate dopunu zahtjeva s dokazom pada prihoda u srpnju 2020. prema usporednom razdoblju neće vam se isplatiti potpora u kolovozu.

Pročitajte sljedeći odgovor za upute kako nadopuniti zahtjev.

Da, dužni ste dokazati pad prihoda od 50% u srpnju 2020. prema usporednom razdoblju srpanj 2019. (ako poslujete godinu dana ili duže), odnosno veljača 2020. ako poslujete kraće od godine dana.

Pad prihoda dokazujete ovim dokumentima:

 • slanjem PDV obrazaca za srpanj 2020. i srpanj 2019, odnosno veljača 2019. (ako ne poslujete godinu dana)
 • ako niste obveznik PDV-a tada pad prihoda dokazujete tablicom usporede prihoda/primitaka. Predložak ako poslujete duže od godine dana preuzmite ovdje, odnosno ovdje ako poslujete kraće od godine.
 • Tromjesečni obveznici PDV-a dokazuju pad prometa/prihoda od 50% u drugom tromjesečju 2020., u odnosu na drugo tromjesečje 2019.

Obrasce treba predati kroz DOPUNU ZAHTJEVA, do 31. kolovoza tako da ih učitate u polje "PDV obrasci ili tablica usporedbe prihoda" kao što pokazuje slika ispod:U pregledu aktivnosti zahtjeva, dopuna kojom ste predali produženje na kolovoz označena je [Produženje na KOLOVOZ]Ne predajete novi zahtjev za kolovoz.

Da, trebate predati novi zahtjev za kolovoz. Prije toga, putem DOPUNE ZAHTJEVA odustanite od postojećeg zahtjeva za srpanj. Kako odustati od predanog zahtjeva pročitajte ovdje.

Za zahtjeve predane u srpnju, da bi ostvarili pravo na potporu u kolovozu morate ih nadopuniti dokumentacijom o padu prihoda u srpnju 2020. prema usporednom razdoblju. Pročitajte detaljnije u odgovoru "Ako mi je odobren zahtjev za srpanj, da li trebam dokazati pad prihoda u srpnju za produženje zahtjeva na kolovoz?".

Nije potrebno predavati novi zahtjev ili drugu dokumentaciju da bi ostvarili pravo na potporu u kolovozu.

Ne morate. Ako ne nadopunite izvorni zahtjev iz srpnja s dokumentacijom pada prihoda u srpnju nećete ostvariti pravo na potporu u kolovozu. Zahtjev se neće automatski produžiti na kolovoz.

Ipak, obvezni ste predati dokaz o isplati plaća/namjenskom utrošku dobivene potpore za srpanj.

Ako kroz predaju dokaza o isplati plaća označite "Raskid ugovora" jer ne želite produžiti ugovor za kolovoz, obavezno napomenite da je to raskid zbog prekida produženja na kolovoz, ne i zbog želje za vraćanjem dobivene potpore za srpanj.

NAPOMENA:
Ako morate predati više dokaza (ili dopuna), raskid zatražite s predajom zadnjeg dokaza/dopune, jer jednom kada predate odustajanje/raskid po tom zahtjevu više nećete moći slati dokaze/dopune. Više

Putem dopune zahtjeva predajte ODUSTAJANJE od zahtjeva, u razlogu opišite da odustajanje šaljete jer ne želite produženje na kolovoz.


Detaljne upute za predaju odustajanja pročitajte ovdje.

Poslodavci moraju obavljati gospodarsku djelatnost i zapošljavati 9 ili manje radnika.
Pročitajte sljedeći odgovor za objašnjenje kriterija pada prihoda.

Pad prihoda dokazuje se putem predanih PDV obrazaca Poreznoj upravi.
Porezna uprava će temeljem dostavljenih PDV obrasca, a na zahtjev Zavoda dostaviti podatak o stvarnom postotku pada prihoda za promatrano razdoblje.
Poslodavci koji nisu obveznici predaje PDV obrasca, pad prihoda dokazuju tablicom usporedbe pada prihoda/primitka koje možete preuzeti u opisu mjere za srpanj tj. za kolovoz.

Ako poslujete godinu dana ili duže, koristite ovu tablicu usporedbe prihoda.
Ako poslujete manje od godine dana, koristite ovu tablicu usporedbe prihoda.

Dokumete učitajte u to naznačena polja kod predaje zahtjeva:


U tom slučaju, nakon što predate zahtjev s PDV obrascima koje ste predali u Poreznu upravu (što je redovni postpak za zahtjeve), putem DOPUNE ZAHTJEVA dodajte tablicu usporedbe prihoda sa stvarnom realizacijom u usporednom razdoblju.

Ako poslujete godinu dana ili duže, koristite ovu tablicu usporedbe prihoda koja uspoređuje srpanj 2020. i srpanj 2019.
Ako poslujete manje od godine dana, koristite ovu tablicu usporedbe prihoda koja uspoređuje srpanj 2020. i veljaču 2020.

U polju Dodatna dokumentacija (1) argumentirajte zašto šaljete tablicu usporedbe prihoda, a tablicu učitajte u za to predviđeno polje (2).Pošaljite dopunu zahjteva.

NAPOMENA
Podaci o padu prihoda na osnovu predanih PDV obrazaca potvrđuju se automatskom razmjenom s Poreznom upravom. Ako Porezna uprava ne potvrdi pad prihoda koji se očekuje za određenu mjeru, HZZ će donijeti negativnu ocjena na predani zahtjev na osnovu informacije Porezne uprave. Ako ste predali i tablicu usporedbe prihoda i prateću dokumentaciju, HZZ će razmotriti da li ti pokazatelji predstavljaju razlog da se zahtjev ocijeni pozitivno po pitanju zadovoljavanja kriterija pada prihoda.

Predajte jedan zahtjev - na nositelja djelatnosti s OIB-om od nositelja djelatnosti. Nositelj je u Izvatku iz obrtnog registra upisan u polju Vlasnik/ortaci u retku br. 1.
Upute za predaju dokaza o isplati plaća za obrt s dva suvlasnika pročitajte u temi Predaja dokaza o isplati plaća.

Ne. Mjeru za mikropoduzetnike mogu koristiti poslodavci koji imaju 9 ili manje zaposlenih u trenutku predaje zahtjeva.

Poslodavac uz zahtjev šalje Izjavu o isplati plaća kojom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuje da je isplatio sve plaće radnicima za mjesece koji prethode mjesecu za koji se traži potpora u 2020.godini?

Poslodavac za potporu može navesti samo radnike koji su kod njega bili zaposleni na dan 30. lipnja 2020. godine.

Poslodavac za potporu ne može navesti radnike kojima teče otkazni rok, kao niti radnike koji rade na daljinu.

Udruge i ustanove koje nisu u sustavu poreza na dobit ne mogu koristiti potporu.

Pripremne radnje za uspješnu predaju zahtjeva:

 • Upoznajte se s zahtjevom kojega će te popunjavati
 • Napišite unaprijed tekstove 'Razlog podnošenja zahtjeva' i 'Poduzete aktivnosti za očuvanje radnih mjesta' u dokument na računalu. Kada dođete na korak 2. s kopiraj-zalijepi prebacite napisani tekst u odgovarajuća polja u obrascu
 • Preuzmite s naše stranice Excel tablicu popisa radnika za koje tražite potporu i ispunite je
 • Preuzmite s naše stranice Izjavu o točnosti, ispunite i spremite u PDF format
 • Preuzmite s naše stranice Izjavu o isplati plaća, ispunite i spremite u PDF format
 • Pripremite PDV obrazac srpanj 2020. i srpanj 2019. (ili veljača 2020. ako ne poslujete godinu dana)
 • Ako niste obveznik predaje PDV obrasca, ili predajte kvartalna PDV izvješća, preuzmite s naše stranice tablicu usporedbe prihoda srpanj 2020. prema srpnju 2019. ili ako poslujete manje od godinu dana ovu tablicu za usporedbu srpanj-veljača 2020.
 • Provjerite da li koristite noviju verziju internet preglednika
 • Ako ste obrt ili sezonska djelatnost, pročitajte korisne informacije ovdje.
 • Provjerite da veličina svih dokumenata koje šaljete zajedno ne prelazi 20 Mb. (PDF i slikovne dokumente možete smanjiti povećanjem kompresije, uglavnom odabirom opcije kod spremanja koja se zove "Smallest file" ili "E-mail optimized")

Ako se vaša djelatnost ne pojavi kao izbor u izborniku "OIB ili naziv tvrtke/obrta" unesite ručno naziv, adresne podatke i OIB u obrazac.


U slučaju da imate obrt u suvlasništvu s drugom osobom, moguće da se obrt u našem registru vodi pod OIB-om suvlasnika. Unesite OIB drugog suvlasnika u polje "Upišite OIB ili nazvi tvrtke/obrta".

Možete koristiti mjeru za srpanj-kolovoz u kolovozu, ali nemojte produžite mjeru za mikropoduzetnike na kolovoz.

Mjeru ne produžujete tako što NEĆETE UČITATI dokumentaciju o padu prihoda za srpanj 2020. i usporedno razdoblje u dopunu zahtjeva za mikropoduzetnike od srpnja. Do 31.8 predajte novi zahtjev za mjeru srpanj-kolovoz.

Napominjemo da je mjera za mikropoduzetnike dostupna za sve djelatnost ako zapošljavate 9 ili manje radnika, dok mjera za srpanj-kolovoz je dostupna samo u određenim NKD razredima.

Nakon 31. srpnja više nije moguće odustat od zahtjeva za mikropoduzetnike predanog u srpnju i "zamijeniti ga" s zahtjevom srpanj-kolovoz koji vrijedi i za srpanj.

Korisnik ste mjere za mikropoduzetnike u kolovozu ako ste predali dopunu zahtjeva od srpnja s dokumentacijom o padu prihoda u srpnju 2020. i usporednom razdoblju, ili ste predali zahtjev za mikropoduzetnike u kolovozu.

Možete koristiti mjeru srpanj-kolovoz u kolovozu, ali morate zatražiti raskid zahtjeva za mikropoduzetnike za kolovoz predajom Dopune s oznakom "odustajem od zahtjeva" ili ako ste već dobili sredstva za srpanj predajom Dokaza o isplati plaća za srpanj s oznakom "tražim raskid ugovora".

Do 31. kolovoza predajte novi zahtjev mjeru srpanj-kolovoz.

Nažalost ne. Zahtjev koji ste predali u srpnju za mikropoduzetnike ne možete pretvoriti u zahtjev srpanj-kolovoz koji vrijedi od srpnja. To je bilo moguće napraviti do 31. srpnja 2020.

Zahtjev za mikropoduzetnike predan u kolovozu možete otkazati (putem Dopune zahtjeva) i predati novi zahtjev za mjeru srpanj-kolovoz.

Zahtjevi su se zaprimali od 7. srpnja do 31. srpnja 2020.

Tržište rada na dohvat ruke

Ne propusti priliku, prijavi se

Vaše osobne podatke štitimo sukladno Uvjetima korištenja i politikama privatnosti.