Potpora za osobe s invaliditetom, srpanj-prosinac 2020.

Glavni kriterij: očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom, do 4.000 kn po radniku

Zahtjevi se zaprimaju od 3 kolovoza do 31. prosinca 2020. Ovisno o datumu predaje zahtjeva ostvarujete potporu za mjesec kako slijedi:

 • za zahtjeve zaprimljene zaključno s 10. kolovozom odobrava se potpora za razdoblje od srpnja do prosinca 2020.
 • za zahtjeve zaprimljene zaključno s 31. kolovozom odobrava se potpora za razdoblje od kolovoza do prosinca 2020.
 • za zahtjeve zaprimljene zaključno s 30. rujnom odobrava se potpora za razdoblje od rujna do prosinca 2020.
 • za zahtjeve zaprimljene zaključno s 31. listopadom odobrava se potpora za razdoblje od listopada do prosinca 2020.
 • za zahtjeve zaprimljene zaključno s 30. studenim odobrava se potpora za razdoblje od studenog do prosinca 2020.
 • za zahtjeve zaprimljene zaključno s 31. prosincem odobrava se potpora za prosinac 2020.

Da, zahtjev vrijedi za srpanj, kolovoz te sve do prosinca 2020., ali imate obvezu svaki mjesec predati dopunu zahtjeva s podacima o padu prihoda za prethodni mjesec i usporedno razdoblje. Dopuna se predaje od 1. u mjesecu do kraja mjeseca i produžuje zahtjev na taj mjesec.

Ako ne predate dopunu zahtjeva neće vam se isplatiti potpora za tekući mjesec.

Dopuna kojom ste napravili produženje u pregledu je označena [Produženje na MJESEC]


Zahtjev produžujete predajom dopune zahtjeva u mjesecu na koji želite produžiti izvorno predani zahtjev.
Dopunom učitajte PDV obrasce ili tablicu prihoda/primitka za usporedbu mjeseca koji prethodi mjesecu na koji produžujete zahtjev s usporednim razdobljem.

Rokovi predaje dopune i dokumentacija za produženje:

 • Za produženje na rujan:
  Dopunu predajete od 1. do 30. rujna. Dokumentacija sadrži prihod u kolovozu 2020. i usporedbu s kolovozom 2019.
 • Za produženje na listopad:
  Dopunu predajete od 1. do 31. listopada. Dokumentacija sadrži prihod u rujnu 2020. i usporedbu s rujnom 2019.
 • Za produženje na studeni:
  Dopunu predajete od 1. do 31. studenog. Dokumentacija sadrži prihod u listopadu 2020. i usporedbu s listopadom 2019.
 • Za produženje na prosinac:
  Dopunu predajete od 1. do 31. prosinca 2020. Dokumentacija sadrži prihod u studenom 2020. i usporedbu sa studenim 2019.

Ako poslujete godinu dana ili duže, tablicu usporedbe prihoda/primitaka preuzmite ovdje.
Ako poslujete manje od godinu dana, tablicu usporedbe prihoda/primitaka preuzmite ovdje, u kojem slučaju usporedno razdoblje je veljača 2020. umjesto usporednog mjeseca u 2019. godini.

VAŽNO!
Ako NE ŽELITE produžiti zahtjev, tada nemojte poslati dopunu zahtjeva s dokumentacijom pada prihoda. Primjer: ako zahtjev predan u kolovozu ne želite produžiti na rujan, tada u rujnu nemojte predati dopunu zahtjeva s dokumentacijom pada prihoda za kolovoz.

Obvezni ste predati dokaz o isplati plaća za kolovoz, tj. za svaki mjesec za koji ste dobili potporu.

Poslodavci moraju obavljati gospodarsku i trebaju dokazati da su u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se traži potpora imali pad prometa/prihoda za najmanje 50% u odnosu na isti mjesec prethodne godine i to temeljem predaje PDV obrasca Poreznoj upravi.

Mjera se dodjeluje za radnike zaposlene kod poslodavaca odnosno svi osiguranike (bez obzira je li radnik na određeno ili neodređeno, radi li se o građanima RH, EU ili trećih zemalja, rade li u punom ili nepunom radnom vremenu ili imaju neki od statusa poput samohranog roditelja, hrvatskog branitelja i izaslanog radnika).

Poslodavac za potporu može navesti samo radnike koji su kod njega bili zaposleni na dan 30. lipnja 2020. godine.

Poslodavac za potporu ne može navesti radnike kojima teče otkazni rok, kao niti radnike koji rade na daljinu.

Udruge i ustanove koje nisu u sustavu poreza na dobit ne mogu koristiti potporu.

Pad prihoda dokazuje se putem predanih PDV obrazaca Poreznoj upravi.
Porezna uprava će temeljem dostavljenih PDV obrasca, a na zahtjev Zavoda dostaviti podatak o stvarnom postotku pada prihoda za promatrano razdoblje.

Poslodavci koji nisu obveznici predaje PDV obrasca, pad prometa dokazuju tablicom usporedbe pada prometa/primitka. (Pročitajte sljedeći odgovor.)

Ako poslujete godinu dana ili duže, koristite ovu tablicu usporedbe prihoda.
Ako poslujete manje od godine dana, koristite ovu tablicu usporedbe prihoda.

Dokumete učitajte u to naznačena polja kod predaje zahtjeva:


U tom slučaju morate predati tablicu usporedbe prihoda.

Ako poslujete godinu dana ili duže, koristite ovu tablicu usporedbe prihoda koja uspoređuje prethodni mjesec 2020. s usporednim mjesecom u 2019. godini

Ako poslujete manje od godine dana, koristite ovu tablicu usporedbe prihoda koja uspoređuje prethodni mjesec 2020. i veljaču 2020.

U tom slučaju, nakon što predate zahtjev s PDV obrascima koje ste predali u Poreznu upravu (što je redovni postpak za zahtjeve), putem DOPUNE ZAHTJEVA dodajte uz zhajtev tablicu usporedbe prihoda sa stvarnom realizacijom u usporednom razdoblju.

Ako poslujete godinu dana ili duže, koristite ovu tablicu i ispunite podatke za usporedno razdoblje 2020. prema 2019.
Ako poslujete manje od godine dana, koristite ovu tablicu usporedbe prihoda i ispunite podatke za usporedno razdoblje, što u ovom slučaju uključuje veljaču 2020. kao usporedbu.

U polju Dodatna dokumentacija (1) argumentirajte zašto šaljete tablicu usporedbe prihoda, a tablicu učitajte u za to predviđeno polje (2).Pošaljite dopunu zahjteva.

NAPOMENA
Podaci o padu prihoda na osnovu predanih PDV obrazaca potvrđuju se automatskom razmjenom s Poreznom upravom. Ako Porezna uprava ne potvrdi pad prihoda koji se očekuje za određenu mjeru, HZZ će donijeti negativnu ocjena na predani zahtjev na osnovu informacije Porezne uprave. Ako ste predali i tablicu usporedbe prihoda i prateću dokumentaciju, HZZ će razmotriti da li ti pokazatelji predstavljaju razlog da se zahtjev ocijeni pozitivno po pitanju zadovoljavanja kriterija pada prihoda.

 • Prijavite se u Moji zahtjevi
 • Odaberite jahač OSI i kliknite na gumb "PREDAJ ZAHTJEV"

Pripremne radnje za uspješnu predaju zahtjeva:

 • Upoznajte se s zahtjevom kojega će te popunjavati
 • Napišite unaprijed tekstove 'Razlog podnošenja zahtjeva' i 'Poduzete aktivnosti za očuvanje radnih mjesta' u dokument na računalu. Kada dođete na korak 2., s kopiraj-zalijepi prebacite napisani tekst u odgovarajuća polja u obrascu
 • Preuzmite s naše stranice Excel tablicu popisa radnika za koje tražite potporu i ispunite je
 • Preuzmite s naše stranice Izjavu o točnosti, ispunite i spremite u PDF format
 • Pripremite PDV obrazac prethodni mjesec 2020. i usporedni mjesec 2019. (ili veljača 2020. ako ne poslujete godinu dana)
 • Ako niste obveznik predaje PDV obrasca, ili predajte kvartalna PDV izvješća, preuzmite s naše stranice tablicu usporedbe prihoda prethodni mjesec 2020. prema mjesecu iz 2019. ili ako poslujete manje od godinu dana ovu tablicu za usporedbu prethodnog mjeseca 2020. s veljačom 2020.
 • Provjerite da li koristite noviju verziju internet preglednika
 • Provjerite da veličina svih dokumenata zajedno ne prelazi 20 Mb. (PDF i slikovne dokumente možete smanjiti povećanjem kompresije, uglavnom odabirom opcije kod spremanja koja se zove "Smallest file" ili "E-mail optimized")

Ne, nije moguće koristiti dvije mjere u jednom mjesecu.

Postoji opcija pauziranja druge mjere, više o opcijama pauziranja postojećeg ugovora pročitajte u opisu mjere.

Tržište rada na dohvat ruke

Ne propusti priliku, prijavi se

Vaše osobne podatke štitimo sukladno Uvjetima korištenja i politikama privatnosti.