Potpora za srpanj-kolovoz za djelatnosti u NKD razredima H, I, J, M, N, R, S i povezane usluge

Glavni kriterij: pad prihoda od najmanje 60% u razdoblju lipanj 2020. prema lipnju 2019. tj. srpanj 2020. prema srpnju 2019. za zahtjeve predane u kolovozu.

Zahtjevi se zaprimaju od 12. srpnja do 31. kolovoza 2020.

 • zahtjevi zaprimljeni do 31. srpnja osiguravaju potporu za srpanj i kolovoz, ali do 31. kolovoza morate poslati nadopunu dokumentacije s podacima o prihodu u srpnju. Pročitajte više u odgovoru ispod.
 • zahtjevi zaprimljeni od 1. kolovoza osiguravaju potporu za kolovoz.

Ne morate. Zahtjevi predani u srpnju vrijede i za kolovoz ali ne osiguravaju automatski ostvarivanje potpore u kolovozu.

Obvezni ste napraviti dopunu zahtjeva do 31. kolovoza s dokumentacijom koja dokazuje pad prihoda u srpnju 2020. prema usporednom razdoblju.

Pročitajte odgovor na sljedeće pitanje za dodatne informacije.

Da, dužni ste dokazati pad prihoda od 60% u srpnju 2020. prema usporednom razdoblju (srpanj 2019. ako poslujete godinu dana ili duže, odnosno veljača 2020. ako poslujete kraće od godine dana).

Pad prihoda dokazujete ovim dokumentima:

 • slanjem PDV obrazaca za srpanj 2020. i srpanj 2019, odnosno veljača 2019. (ako ne poslujete godinu dana)
 • ako niste obveznik PDV-a tada pad prihoda dokazujete tablicom usporede prihoda/primitaka. Predložak ako poslujete duže od godine dana preuzmite ovdje, odnosno ovdje ako poslujete kraće od godine.
 • Tromjesečni obveznici PDV-a dokazuju pad prometa/prihoda od 60% u drugom tromjesečju 2020., u odnosu na drugo tromjesečje 2019., također ispunjavanjem predložaka tablice usporedbe prihoda.

Obrasce treba predati kroz DOPUNU ZAHTJEVA, do 31. kolovoza tako da ih učitate u polje "PDV obrasci ili tablica usporedbe prihoda" kao što pokazuje slika ispod:U pregledu aktivnosti zahtjeva, dopuna kojom ste predali produženje na kolovoz označena je [Produženje na KOLOVOZ]


Možete koristiti mjeru za srpanj-kolovoz, ali samo ako ne produžite mjeru za mikropoduzetnike na kolovoz.

Mjeru ne produžujete tako što NEĆETE UČITATI dokumentaciju o padu prihoda za srpanj 2020. i usporedno razdoblje u dopunu zahtjeva za mikropoduzetnike od srpnja. Do 31.8 predajte novi zahtjev za mjeru srpanj-kolovoz.

Napominjemo da je mjera za mikropoduzetnike dostupna za sve djelatnost ako zapošljavate 9 ili manje radnika, dok mjera za srpanj-kolovoz je dostupna samo u određenim NKD razredima.

Nakon 31. srpnja više nije moguće odustat od zahtjeva za mikropoduzetnike predanog u srpnju i "zamijeniti ga" s zahtjevom srpanj-kolovoz koji vrijedi i za srpanj.

Nažalost ne. Zahtjev koji ste predali u srpnju za mikropoduzetnike ne možete pretvoriti u zahtjev srpanj-kolovoz koji vrijedi od srpnja. To se moglo napraviti do 31. srpnja 2020.

Zahtjev za mikropoduzetnike predan u kolovozu možete otkazati (putem Dopune zahtjeva) i predati novi zahtjev za mjeru srpanj-kolovoz.

Poslodavci moraju obavljati gospodarsku djelatnost unutar NKD razreda H, I, J, M, N, R i S te imati pad prihoda od najmanje 60% u navedenim razdobljima:

 • u lipnju 2020. u odnosu na lipanj 2019. za korištenje potpore u srpnju
 • u srpnju 2020. u odnosu na srpanj 2019. za korištenje potpore u kolovozu

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci treba dokazati pad prometa/prihoda za najmanje 60% u odnosu na veljaču 2020. godine. Tromjesečni obveznici PDV-a dokazuju pad prometa/prihoda od 60% u drugom tromjesečju 2020., u odnosu na drugo tromjesečje 2019.

Zahtjevi predani u srpnju vrijede i za kolovoz, ali je korisnik obvezan napraviti dopunu zahtjeva s PDV obrascima srpanj 2020. i srpanj 2019. Novi zahtjevi predani u kolovozu uključuju PDV obrasce srpanj 2020. i srpanj 2019.

Pregled NKD djelatnosti koje mogu aplicirati za ovu mjeru:


Dodatno, pročitajte uputu u odgovoru " Mogu li potporu zatražiti na osnovu sekundarne djelatnosti?"

Da, trebate predati novi zahtjev za kolovoz. Prije toga, putem DOPUNE ZAHTJEVA odustanite od postojećeg zahtjeva za srpanj. Kako odustati od predanog zahtjeva pročitajte ovdje.

Za zahtjeve predane u srpnju, da bi ostvarili pravo na potporu u kolovozu morate ih nadopuniti dokumentacijom o padu prihoda u srpnju 2020. prema usporednom razdoblju. Dopunom zahtjeva produžujete zahtjev iz srpnja na kolovoz i ostvarujete pravo na potporu u kolovozu. Pročitajte prethodni odgovor za upute kako nadopuniti zahtjev.

Nije potrebno predavati novi zahtjev ili drugu dokumentaciju da bi ostvarili pravo na potporu u kolovozu.

Ne morate. Ako ne nadopunite izvorni zahtjev iz srpnja s dokumentacijom pada prihoda u srpnju nećete ostvariti pravo na potporu u kolovozu. Zahtjev se automatski neće produžiti na kolovoz.

Ipak, obvezni ste predati dokaz o isplati plaća/namjenskom utrošku dobivene potpore za srpanj.

Ako kroz predaju dokaza o isplati plaća označite "Raskid ugovora" jer ne želite produžiti ugovor za kolovoz, obavezno napomenite da je to raskid zbog prekida produženja na kolovoz, ne i zbog želje za vraćanjem dobivene potpore za srpanj.

NAPOMENA:
Ako morate predati više dokaza (ili dopuna), raskid zatražite s predajom zadnjeg dokaza/dopune, jer jednom kada predate odustajanje/raskid po tom zahtjevu više nećete moći slati dokaze/dopune. Više

Putem dopune zahtjeva predajte ODUSTAJANJE od zahtjeva, u razlogu opišite da odustajanje šaljete jer ne želite produženje na kolovoz.


Detaljne upute za predaju odustajanja pročitajte ovdje.

Potpora se može zatražiti na osnovu sekundarne NKD djelatnosti ukoliko je prihvatljiva prema uvjetima mjere, ali morate obrazložiti u zahtjevu da Vam je to trenutno pretežita djelatnost.

Također, u tom slučaju potpora može odobriti samo za djelatnike koji zaista i rade u prihvatljivoj sekundarnoj djelatnosti.

Obrazloženje napišite u polju II. Razlog podnošenja zahtjeva.

Pad prihoda dokazuje se putem predanih PDV obrazaca Poreznoj upravi.
Porezna uprava će temeljem dostavljenih PDV obrasca, a na zahtjev Zavoda dostaviti podatak o stvarnom postotku pada prihoda za promatrano razdoblje.
Poslodavci koji nisu obveznici predaje PDV obrasca, pad prihoda dokazuju tablicom usporedbe pada prihoda/primitka koje možete preuzeti u opisu mjere.

Poslodavac za potporu može navesti samo radnike koji su kod njega bili zaposleni na dan 30. lipnja 2020. godine.

Poslodavac za potporu ne može navesti radnike kojima teče otkazni rok, kao niti radnike koji rade na daljinu.

Udruge i ustanove koje nisu u sustavu poreza na dobit ne mogu koristiti potporu.

Ako poslujete godinu dana ili duže, koristite ovu tablicu usporedbe prihoda.
Ako poslujete manje od godine dana i predajete zahtjev u srpnju, koristite ovu tablicu usporedbe prihoda, tj ovu tablicu ako predajete zahtjev u kolovozu.

Dokumete učitajte u to naznačena polja kod predaje zahtjeva:


Ako poslujete godinu dana ili duže, koristite ovu tablicu usporedbe prihoda.
Ako poslujete manje od godine dana i predajete zahtjev u srpnju, koristite ovu tablicu usporedbe prihoda, tj ovu tablicu ako predajete zahtjev u kolovozu.

Dokumete učitajte u to naznačena polja kod predaje zahtjeva:


U tom slučaju, nakon što predate zahtjev s PDV obrascima koje ste predali u Poreznu upravu (kako je propisano za zahtjeve), putem DOPUNE ZAHTJEVA dodajte tablicu usporedbe prihoda sa stvarnom realizacijom u usporednom razdoblju.

Ako poslujete godinu dana ili duže, koristite ovu tablicu usporedbe prihoda koja uspoređuje srpanj 2020. i srpanj 2019.
Ako poslujete manje od godine dana, koristite ovu tablicu usporedbe prihoda koja uspoređuje srpanj 2020. i veljaču 2020.

U polju Dodatna dokumentacija (1) argumentirajte zašto šaljete tablicu usporedbe prihoda, a tablicu učitajte u za to predviđeno polje (2).Pošaljite dopunu zahjteva.

NAPOMENA
Podaci o padu prihoda na osnovu predanih PDV obrazaca potvrđuju se automatskom razmjenom s Poreznom upravom. Ako Porezna uprava ne potvrdi pad prihoda koji se očekuje za određenu mjeru, HZZ će donijeti negativnu ocjenu na predani zahtjev na osnovu informacije Porezne uprave. Ako ste predali i tablicu usporedbe prihoda i prateću dokumentaciju, HZZ će razmotriti da li ti pokazatelji predstavljaju razlog da se zahtjev ocijeni pozitivno po pitanju zadovoljavanja kriterija pada prihoda.

Predajte jedan zahtjev - na nositelja djelatnosti s OIB-om od nositelja djelatnosti.
Upute za predaju dokaza o isplati plaća za obrt s dva suvlasnika pročitajte u temi Predaja dokaza o isplati plaća.

Pripremne radnje za uspješnu predaju zahtjeva:

 • Upoznajte se s zahtjevom kojega će te popunjavati
 • Napišite unaprijed tekstove 'Razlog podnošenja zahtjeva' i 'Poduzete aktivnosti za očuvanje radnih mjesta' u dokument na računalu. Kada dođete na korak 2., s kopiraj-zalijepi prebacite napisani tekst u odgovarajuća polja u obrascu
 • Preuzmite s naše stranice Excel tablicu popisa radnika za koje tražite potporu i ispunite je
 • Preuzmite s naše stranice Izjavu o točnosti, ispunite i spremite u PDF format
 • Pripremite PDV obrazac lipanj 2020. i lipanj 2019. (ili veljača 2020. ako ne poslujete godinu dana)
 • Ako niste obveznik predaje PDV obrasca, ili predajte kvartalna PDV izvješća, preuzmite s naše stranice tablicu usporedbe prihoda lipanj 2020. prema lipanj 2019. ili ako poslujete manje od godinu dana a predajete zahtjev u srpnju ovu tablicu, odnosno ovu ako predajete zahtjev u kolovozu.
 • Ako ste obrt ili sezonska djelatnost, pročitajte korisne informacije ovdje.
 • Provjerite da li koristite noviju verziju internet preglednika
 • Provjerite da veličina svih dokumenata zajedno ne prelazi 20 Mb. (PDF i slikovne dokumente možete smanjiti povećanjem kompresije, uglavnom odabirom opcije kod spremanja koja se zove "Smallest file" ili "E-mail optimized")

Ako se vaša djelatnost ne pojavi kao izbor u izborniku "OIB ili naziv tvrtke/obrta" unesite ručno naziv, adresne podatke i OIB u obrazac.


U slučaju da imate obrt u suvlasništvu s drugom osobom, moguće da se obrt u našem registru vodi pod OIB-om suvlasnika. Unesite OIB drugog suvlasnika u polje "Upišite OIB ili nazvi tvrtke/obrta".

Tržište rada na dohvat ruke

Ne propusti priliku, prijavi se

Vaše osobne podatke štitimo sukladno Uvjetima korištenja i politikama privatnosti.