Opća pitanja vezana za potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)

Ne, isplata na blokirani račun nije moguća ali je moguća na zaštićeni račun.

Odobrava se isplata sredstava iz mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID - 19) poslodavcima kojima su računi blokirani (nesolventni poslodavci) ukoliko udovoljavaju svim ostalim kriterijima za dobivanje navedene mjere odnosno ukoliko su zaprimili Obavijest o pozitivnoj ocjeni zahtjeva.

Isplata navedenih sredstava može se odobriti samo ukoliko poslodavac ima otvoren zaštićeni račun za primanja, naknade i iznose koji su izuzeti od ovrhe ili na kojima je ovrha ograničena.

Da bi ostvarili tu mogućnost potrebno je:

 • u svojoj banci, sa Obavijesti o pozitivnoj ocjeni zahtjeva za dodjelu potpore zatražiti otvaranje zaštićenog računa.
 • ukoliko je poslodavcu iz razloga nesolventnosti pozitivna ocjena pretvorena u negativnu, potrebno je javiti putem e-maila u Područnu službu/ured koji je radio na njegovom predmetu kako bi zatražio reviziju predmeta. Ukoliko poslodavac udovoljava svim drugim kriterijima za dobivanje potpore, negativna ocjena vratit će se u pozitivnu.

Zaštićeni IBAN račun možete nam dojaviti putem Dopune zahtjevaDa, potrebno je predati novi zahtjev putem aplikacije Moji ORM zahtjevi.

Mjere ožujak-srpanj, lipanj, srpanj-kolovoz, rujan-listopad i listopad-prosinac, siječanj-veljača, ožujak-svibanj, lipanj, srpanj i kolovoz više nisu aktivne. Nećete automatizmom dobiti potporu za rujan ako ne predate novi zahtjev.

Ne postoji ograničenje. Možete predati zahtjev za novu mjeru ako vam je zahtjev za neku od prethodnih mjera odbijen.

[NOVO] Od 25. rujna zaprimaju se zahtjevi za program zadržavanja radnih mjesta za rujan 2021.

Mjera Skraćivanje radnog vremena, dostupna je od siječnja do prosinca za sve poslodavce s 10 ili više zaposlenih. Maksimalni iznos potpore po radniku do 3.600 kn.

Otvorite Moje zahtjeve, iz jahača odaberite mjeru na koju želite aplicirati i pritisnite gumb "Predaj zahtjev".
Slijedite upute na ekranu.

Ako za odabranu mjeru više nije moguća predaja zahtjeva, gumb neće biti vidljiv i pisati će informacija do kada je bilo moguće predavati zahtjeve.

Detaljne upute za predaju zahtjeva za pojedinu mjeru opisane su u članku "Kako se pripremiti da čim jednostavnije predate zahtjev?" koji je dostupan u temi pojedine mjere u izborniku POMOĆ i UPITI ili na linkovim:

U pregledu Moji zahtjevi prikazane su aktivnosti promjena po vašim zahtjevima u zadnjih 48 sati. Potražite da li je aktivnost koju ste upravo napravili navedena u popisu. Ako je navedena - zaprimili smo sve što ste poslali.

Primjer nedavnih aktivnosti po zahtjevima korisnika (uokvireno je aktivnost predaje novog zahtjeva):Možete kliknuti na ID zahtjeva u poruci za prikaz detalja. Provjerite na taj način da je u zahtjevu zaprimljeno sve što ste predali. Ako ste predavali dopunu zahtjeva ili dokaz, tada dodatne možete u popisu aktivnosti zahtjeva naći link na pregled predane dopune.

Kliknite + pored naziva zahtjeva te u popisu aktivnosti zahtjeva pronađite link "Pregled dopune (ili dokaza)" s datumom koji odgovara kada ste predali novu dopunu/dokaz. Ako postoji pregled dopune/dokaza to znači da je zaprimljena.


Za predani zahtjev, u razdoblju trajanja zahtjeva, ovo su najosnovnije obveze korisnika:

 • mjesečno predavati dokaz o isplati plaća/namjenskom utrošku dobivenih sredstava. Više >
 • produživati zahtjev mjesec-za-mjesec (nije obvezno u kod svih mjera i predanih zahtjeva). Upute za pojedinu mjeru pronađite u Korisničkom centru u temi za tu mjeru
 • dopuniti zahtjev promjenama nastalim kod poslodavca nakon predaje zahtjeva (npr. osvježeni popis radnika koji koriste potporu ako je radnik koji je koristio potporu otvorio dugotrajno bolovanje) Više >; Više >

Obveze prestaju u ovim slučajevima:

 • Odustali ste od zahtjeva Više >
  (ostaje vam obveza dostave dokaza o isplati plaća za razdoblje u kojem ste koristili potporu, ako je to slučaj)
 • Predani zahtjev je negativno ocijenjen Više >

NAPOMENA:
Zahtjev je bilo moguće predati e-mailom ožujak, te za sezonske djelatnosti u srpnju i lipnju. Za druge mjere NIJE moguće predati zahtjev (ili dokumentaciju) e-mailom.

Ako ste zahtjev predali e-mailom, iz izbornika "Zahtjevi predani e-mailom" odaberite u kojem razdoblju ste predali zahtjev.Prikazat će se stranica za pronalaženje zahtjeva po OIB-u ili nazivu subjekta.
U prvom koraku, označite "Poslao sam poštom, fizički donio u pisarnicu ili poslao na e-mail @hzz.hr" i pritisnite gumb DALJENakon toga unosom OIB-a pronađite vaš predani zahtjev.Ili upišite prvih 3-4 slova naziva vašeg obrtaAko vam sustav potvrdi postojanje zahtjeva, ponuditi će vam opciju predaje dokaza o isplati plaća za aktualno razdoblje.Kliknite na gumb "Predaj dokaz"

Nakon predaje dokaza vaš zahtjev predan putem e-maila će biti vidljiv u aplikaciji Moji zahtjevi, a uz njega će biti prikaz predanog dokaza o isplati plaća.

Upute o predaji dokaza o isplati plaća pročitajte u temi Predaja dokaza o isplati plaća.

Zahtjevi se produžuju mjesec-za-mjesec putem DOPUNE ZAHTJEVA. Nisu svi zahtjevi u obvezi produženje mjesec-za-mjesec.

Produženje zahtjeva moguće je od 5. u mjesecu nakon mjeseca predaje zahtjeva. Moguće je da za neke mjere ne vrijedi ovo generičko pravilo, pročitajte u Korisničkom centru u temi za određenu mjeru točnu informaciju.

Kada je za zahtjev dostupno produženje, obrazac DOPUNA ZAHTJEVA sadrži polja za učitavanje PDV obrasca/tablice prihoda (primitaka) kao što pokazuje slika:Ako pokazanih polja nema, za zahtjev još nije nastupilo razdoblje za produženje mjesec-za-mjesec, ili se taj zahtjev ne može/ne mora produžiti. Pričekajte poruku "Dopunite nabrojane zahtjeve za produženje na [mjesec]" i tada produžite nabrojane zahtjeve, Pročitajte uputu vezano uz poruku Zašto? za konkretne informacije o produženju za mjeru kojoj pripadaju navedeni zahtjev(i).


Nakon uspješnog produženja zahtjeva u pregledu aktivnosti zahtjeva, dopuna kojom ste predali produženje označena je [Produženje na [MJESEC]NAPOMENE:

 • ako "produžite" zahtjev slanjem "obične" dopune, to se neće evidentirati u prikazu kao produženje, ali ćemo priznati tako dostavljene dokumente za produženje

Rok za isplatu potpore je do zadnjeg dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec. Primjer: za potporu za siječanj, rok za isplatu je 28. veljače.

Ako niste predali svu potrebnu dokumentaciju, rok za isplatu je nakon što zaprimimo svu potrebnu dokumentaciju. Mogući su i drugi razlozi zašto potpora nije isplaćena u roku. Pročitajte detalje ovdje.

Postupite na ove načine:

 • Ako je greška netočan naziv subjekta javite nam putem obrasca za upite da ispravimo naziv podnositelja zahtjeva u onaj koji u službenim registrima odgovara za OIB koji ste upisali u zahtjev
 • Ako je greška u OIB-u - putem dopune odustanite od predanog zahtjeva i predajte novi. Pazite da novi (ispravni) zahtjev predate u roku za dobivanje potpore za mjesec u kojem ste predali i neispravan zahtjev. • Ako je greška u broju telefona, e-mail adresi, IBAN broju i slično - putem Dopune zahtjeva pošaljite korekcijuUpute za korekcije i dopune izvornog zahtjeva:

Korekcije i dopune možete napravite putem gumba "Dopuna zahtjeva".


U razlogu slanja dopune objasnite zašto šaljete dopunu, a u polje "Dokumentacija" učitajte nove dokumente ako je potrebno.
Možete poslati više dopuna za jedan zahtjev.

Možete poslati još jedan dokaz o isplati plaća s točnim podacima.

U razlogu slanja dokaza objasnite zbog čega šaljete dopunu/korekciju.

Od 26.10.2020.g. NE ZAPRIMAJU se NOVI zahtjevi za mjeru rujan-prosinac za mikropoduzetnike ili za mjeru rujan-prosinac za djelatnosti.

Poslodavci kojima je poslovanje narušeno zbog okolnosti koronavirusa:

 • do 4.000 kn po zaposleniku
 • pad prihoda od 60% ili više
 • unutar određenih NKD razreda (najviše ugrožene djelatnosti)

Mjera koju mogu koristiti: djelatnosti rujan-prosinac Saznaj više >

Poslodavci kojima je poslovanje narušeno zbog okolnosti koronavirusa (bez kriterija djelatnosti):

 • do 2.000 kn po zaposleniku
 • pad prihoda od 50% ili više
 • 9 ili manje zaposlenih

Mjera koju mogu koristiti: mikropoduzetnici rujan-prosinac Saznaj više >

Poslodavci kojima je poslovanje onemogućeno (zabranjeno) odlukom Stožera civiline zaštite:

 • do 2.000 kn po zaposleniku ako im je rad zabranjen do 14 dana
 • do 4.000 kn po zaposleniku ako im je rad zabranjen više od 14 dana
 • bez kriterija pada prihoda ili djelatnosti

Mjera koju mogu koristiti: djelatnosti rujan-prosinac Saznaj više >

Poslodavci kojima je poslovanje ograničeno odlukom Stožera civiline zaštite:

 • do 2.000 kn po zaposleniku, pad prihoda 50%
 • do 4.000 kn po zaposleniku, pad prihoda 60%

Mjere koje mogu koristiti:

 • djelatnosti rujan-prosinac (pad prihoda 60%, bez kriterija djelatnosti) Saznaj više >
 • mikropoduzetnici rujan-prosinac (pad prihoda 50%, bez kriterija djelatnosti, 9 ili manje zaposlenih) Saznaj više >

U razdoblju rujan-prosinac aktivne su još dvije mjere s specfičinijim kriterijima: mjera Skraćivanje radnog vremena i mjera za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama osoba s invaliditetom koje su krenule u lipnju i traju do prosinca.

Prema uvjetima korištenja mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID-19) propisano je:

 • poslodavcu se isplaćuje potpora u iznosu dp 2.000 kn ili do 4.000,00 kuna (ovisno o mjeri) po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu
 • Poslodavac se obvezuje radniku za kojeg je isplaćena Potpora, isplatiti plaću sukladno ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu, u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, a prema priznatom razdoblju isplate Potpore. Ukoliko je ugovorom o radu ili drugim radno pravnim propisima ugovorena minimalna plaća ili iznos manji od iznosa potpore, preporuka je da poslodavac isplati potporu u cijelosti.
 • Prilikom kontrole predmeta kod poslodavaca kod kojih se utvrde eventualne nepravilnosti (npr. isplaćen veći iznos potpore u odnosu na broj sati na koji je radnik prijavljen), zatražit će se povrat nepripadno isplaćenih sredstava.

Datum ovisi o mjeri koju koristite. Pronađite informaciju na koji datum radnik mora biti zaposlen u opisu mjeru na koju aplicirate.

Datum ovisi o mjeri koju koristite. Pronađite informaciju na koji dataum subjekt mora biti registiran u opisu mjeru na koju aplicirate.

Ukoliko više poslovnih subjekata imaju istog osnivača/vlasnika koji pojedinačno zapošljavaju manje od 10 radnika, a u ukupnom broju zaposlenih ima više od 10 radnika, na njih se ne primjenjuje izuzeće, odnosno za vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste ne odobrava se potpora.

U opisu pojedine mjere objašnjeno za koje razdoblje se šalje usporedba ako poslodavac ne posluje godinu dana ili predaje kvartalne PDV izvještaje.

Uparivanje podataka s Poreznom upravom vrši se automatski. U slučajevima kada podaci o korisnicima potpore za očuvanje radnih mjesta nisu iz tehničkih razloga prošli uparivanje s Poreznom upravom, Porezna će uprava dostaviti nadležnom područnom uredu Zavoda upit za dostavu podataka o korisniku mjere te će podaci biti dostavljeni direktno nadležnoj Poreznoj upravi kako bi otpis doprinosa bio omogućen.

Može, ukoliko poslodavac ima potrebu i hoće zaposliti osobu na upražnjeno radno mjesto nakon 29. veljače 2020.

Poslodavci koji imaju aktivne ugovore po mjeri Potpore za samozapošljavanje mogu koristiti mjeru za sebe i ostale zaposlene.

Smijete, no trošak zapošljavanja ide na teret poslodavca.

Da, i možete koristiti jedan korisnički račun. Više informacija ovdje.

Na uredno zaprimljenu dokumentaciju, HZZ se obvezuje izdati ocijenu zahtjeva (pozitivnu ili negativnu) u roku 10 dana.

Da, uz određene uvjete koji su detaljno opisani u opisu potpore.

Potvrdni e-mailovi većinom stižu trenutno, ali primjećujemo da neki korisnici imaju zastoj u isporuci e-mail poruka i do 48 sati. Zbog veće količine e-mailova koje šaljemo, neki servisi su aktivirali dodatnu provjeru da se ne radi o neželjenoj pošti ( detaljnije objašnjenje)

Mogući razlozi su i ovi:

 • tehnička nepouzdanost vašeg pružatelja e-mail usluge (dodatne informacije za @net.hr korisnike)
 • poštanski sandučić vam je pun, ili zamalo pun
 • ograničenje vašeg e-mail sandučića u odnosu na dozvoljenu veličinu (težinu) pojedine e-mail poruke onemogućuje primanje potvrdnog e-maila (koji u sebi uključuje sve datoteke koje ste pridodali kod predaje zahtjeva pa može biti veličine i do 20 MB. Primjer na slučaju @htnet.hr (@t-com.hr) korisnika. Domaći besplatni e-mail servisi poput @net.hr, @t-com.hr imaju značajna ograničenja u dozvoljenoj težini pojedine e-mail poruke stoga preporučujemo da za važnu komunikaciju koristite neki od boljih besplatnih servisa ( Google Gmail, Yahoo Mail, Apple iCloud, Microsoft Outlook).

Pročitajte odgovor na pitanje "Kako mogu provjeriti da su upravo predani zahtjev, dopuna ili dokaz zaprimljeni?" neovisno da li ste dobili potvrdni e-mail.

Moguće je zatražiti ponovno slanje potvrdnog e-maila, klikom na "Pregled izvornog zahtjeva"te na kraju prikazanog zahtjeva zatražite ponovno slanje klikom na gumb "Ponovo pošalji".

Ne. Zahtjevi i dokumentacija zaprimaju se isključivo putem web aplikacije Moji zahtjevi.

Online zahtjevi se primaju od ponedjeljka, 23. ožujka u 00:01.

Kod prve vaše posjete na web stranicu Očuvanje radnih mjesta pojavit će se poruka kojom tražimo dozvolu za slanje tzv. push notifikacija u vaš internet preglednik na računalu (ako koristite preglednik koji ih podržava) ili na mobilni uređaj (svi podržavaju notifikacije).

Notifikacije primaju samo oni uređaji s kojih ste posjetili web stranicu Očuvanje radnih mjesta i dozvolili primanje. Možete dozvoliti primanje na svim uređajima s kojih pristupate našoj web stranici, ali naša preporuka je da to napravite i na mobilnom uređaju jer će te tako vidjeti obavijesti čim je pošaljemo. Na računalu, obavijesti nisu vidljive kada je računalo neaktivno.Ako ste odabrali "Ne želim" - nismo vam slali obavijesti niti vam je ponovno prikazivana ova poruka.

Kroz obavijesti šaljemo sljedeće korisne informacije:

 • informacije o novim mjerama
 • informacije o rokovima predaje dokaza
 • informacije o promjenama kriterija postojećih mjera

Ako niste odobrili primanje obavijesti kod prve posjete našem webu, slijedite ove upute za reaktiviranje primanja obavijesti:

Kliknite ovdje te u skočnom prozoru koji će se pojaviti kliknite na "Želim primati", zatim u internet pregledniku dozvolite (Allow) primanje notifikacija s web stranice mjere-orm.hzz.hr


Ako ste blokirali primanje obavijesti, po uputi iznad neće vam se pojaviti opcija za ponovno primanje obavijesti.

Pročitajte upute za svoj internet preglednik Chrome, Firefox, Edge ili Safari kako dozvoliti primanje obavijesti s web stranice kojoj ste tu mogućnost zabranili.

Nakon što dozvolite primanje obavijesti, kod sljedeće posjete ponovo ćemo zatražiti dozvolu slanja obavijesti.Izgled obavijesti na Windows 10 računalu i Android mobilnom uređaju:

Za korištenje aplikacije Moji ORM zahtjevi preporučamo minimalno slijedeće verzije

 • Microsoft Edge (IE 12) ili noviji
 • Chrome 55 ili noviji
 • Safari 12 ili noviji
 • Firefox 51 ili noviji

Internet Explorer korisnici mogu besplatno skinuti noviju verziju Microsoft Edge,  kao što i korisnici drugih preglednika (Chrome, Firefox i Safari) mogu besplatno nadograditi na najnovije verzije.

Tržište rada na dohvat ruke

Ne propusti priliku, prijavi se

Vaše osobne podatke štitimo sukladno Uvjetima korištenja i politikama privatnosti.