OBVEZNA PREDAJA DOKAZA O ISPLATI PLAĆA ILI NAMJENSKOM UTROŠKU DOBIVENE POTPORE

Dopunite izvorni zahtjev obveznim dokazom o isplati plaća/namjenskom utrošku dobivene potpore za sve mjesece u kojima koristite potporu. Dokaz je popis radnika kojima ste isplatili plaću za mjesec u kojemu koristite potporu, i/ili izjava o namjenskom utrošku dobivenih sredstava za obrtnike i samostalne djelatnosti koje nisu obveznici predaje JOPPD obrasca.

Neispunjavanjem ove obveze Porezna uprava vam neće otpisati doprinose, a moguće su i druge posljedice sve do ukidanja pozitivnog rješenja za korištenje potpore.

Dokaz o isplaćenoj plaći u smislu obveznog mjesečnog dokaza za korisnike potpora očuvanja radnih mjesta smatra se:

 • [za mjeru prosinac 2021.] financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena obveza isplate plaće (Izvod s poslovnog računa), te JOPPD obrazac (u PDF obliku, primjer) za obveznike predaje JOPPD obrasca. Ovu dokumentaciju dostavite učitavanjem u polje Dodatna dokumentacija u obrascu DOKAZ ZA [MJESEC].
 • [za mjeru studeni 2021.] financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena obveza isplate plaće (Izvod s poslovnog računa), te JOPPD obrazac (u PDF obliku, primjer) za obveznike predaje JOPPD obrasca. Ovu dokumentaciju dostavite učitavanjem u polje Dodatna dokumentacija u obrascu DOKAZ ZA [MJESEC].
 • [za mjeru listopad 2021.] financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena obveza isplate plaće (Izvod s poslovnog računa), te JOPPD obrazac (u PDF obliku, primjer) za obveznike predaje JOPPD obrasca. Ovu dokumentaciju dostavite učitavanjem u polje Dodatna dokumentacija u obrascu DOKAZ ZA [MJESEC].
 • [za mjeru rujan 2021.] financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena obveza isplate plaće (Izvod s poslovnog računa), te JOPPD obrazac (u PDF obliku, primjer) za obveznike predaje JOPPD obrasca. Ovu dokumentaciju dostavite učitavanjem u polje Dodatna dokumentacija u obrascu DOKAZ ZA [MJESEC].
 • [za mjeru kolovoz 2021.] financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena obveza isplate plaće (Izvod s poslovnog računa), te JOPPD obrazac (u PDF obliku, primjer) za obveznike predaje JOPPD obrasca. Ovu dokumentaciju dostavite učitavanjem u polje Dodatna dokumentacija u obrascu DOKAZ ZA [MJESEC].
 • [za mjeru srpanj 2021.] financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena obveza isplate plaće (Izvod s poslovnog računa), te JOPPD obrazac (u PDF obliku, primjer) za obveznike predaje JOPPD obrasca. Ovu dokumentaciju dostavite učitavanjem u polje Dodatna dokumentacija u obrascu DOKAZ ZA [MJESEC].
 • [za mjeru lipanj 2021.] financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena obveza isplate plaće (Izvod s poslovnog računa), te JOPPD obrazac (u PDF obliku, primjer) za obveznike predaje JOPPD obrasca. Ovu dokumentaciju dostavite učitavanjem u polje Dodatna dokumentacija u obrascu DOKAZ ZA [MJESEC].
 • [za mjeru ožujak-svibanj 2021.] financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena obveza isplate plaće (Izvod s poslovnog računa), te JOPPD obrazac (u PDF obliku, primjer) za obveznike predaje JOPPD obrasca. Ovu dokumentaciju dostavite učitavanjem u polje Dodatna dokumentacija u obrascu DOKAZ ZA [MJESEC].
 • [za mjeru siječanj-veljača] financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena obveza isplate plaće (Izvod s poslovnog računa), te JOPPD obrazac (u PDF obliku, primjer) za obveznike predaje JOPPD obrasca. Ovu dokumentaciju dostavite učitavanjem u polje Dodatna dokumentacija u obrascu DOKAZ ZA [MJESEC].
 • [za mjeru listopad-prosinac] financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena obveza isplate plaće (Izvod s poslovnog računa), te JOPPD obrazac (u PDF obliku, primjer) za obveznike predaje JOPPD obrasca. Ovu dokumentaciju dostavite učitavanjem u polje Dodatna dokumentacija u obrascu DOKAZ ZA [MJESEC].
 • [za mjere rujan-prosinac] financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena obveza isplate plaće (Izvod s poslovnog računa), te JOPPD obrazac (u PDF obliku, primjer). Ovu dokumentaciju dostavite učitavanjem u polje Dodatna dokumentacija u obrascu DOKAZ ZA [MJESEC].
 • [za sve mjere] za obveznike predaje JOPPD obrasca - oznaka Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (primjer).
 • [za sve mjere] popis radnika (ime, prezime i OIB) za koje ste tražili potporu i isplatili plaću u mjesecu zu kojemu ste koristili potporu a koji dostavljate korištenjem ovog predloška kroz obrazac Dokaz za [MJESEC].
 • [za sve mjere] za samostalne djelatnosti koje nisu obveznici predaje JOPPD obrasca, dokaz o isplaćenoj plaći je Izjava o namjenskom utrošku dobivenih sredstava koju preuzmite sa stranice opisa mjere za koju predajete dokaz u sekciji "Dokumentacija za dokaze".

VAŽNO: Molimo izvod s poslovnog računa pošaljite u PDF obliku. Nemojte slati .HUB3, .XML i slične programske formate.

DODATNE INFORMACIJE: HZZ uvažava dokaze o isplati plaće kako je gore navedeno i na način propisan Zakonom o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20) i Pravilnikom o porezu na dohodak (NN 1/2021) Slijedom navedenog, isplatu primitaka od nesamostalnog rada moguće je u skladu s navedenim odredbama Zakona i Pravilnika isplatiti samo na žiro račun i na tekući račun kod banke. Nije dopuštena isplata plaće u gotovu novcu.

Obveznici su svi poslodavci koji su primili potporu za radnike. Dokaz se predaje za zaposlenike koje ste prijavili za potporu za mjesec u kojemu ste koristili potporu. Ako koristite potporu više mjeseci, dokaze predajete za svaki mjesec korištenja potpore.

Obveza predaje dokaza uključuje i obrtnike paušalce koji nemaju zaposlenih a primili su potporu za sebe kao vlasnika (po uputama niže).

Mogućnost predaje dokaza pojavljuje se u aplikaciji Moji zahtjevi u od 5. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

Rok za dostavu dokaza o isplati plaća/namjenskom utrošku sredstava, neovisno o vrsti mjere, je kako slijedi:

 • Dokaz za prosinac 2021: Zaprima se od 5. siječanj do 5. veljače 2022.
 • Dokaz za studeni 2021: Zaprima se od 5. prosinca 2021. do 5. siječnja 2022.
 • Dokaz za listopad 2021: Zaprima se od 5. studenog 2021 do 5. prosinca 2021.

Ukoliko poslodavac zbog objektivnih okolnosti (npr. potpora još nije isplaćena) nije u mogućnosti dokaze dostaviti do navedenog roka, kašnjenje će biti uvaženo. Pročitajte odgovor "Kako predati dokaz o isplati plaća za prethodno razdoblje".

Korisnici mjere Skraćivanje radnog vremena nemaju obvezu predaje dokaza o isplati plaća.

Za mjesec u kojemu koriste potporu moraju predati mjesečnu evidenciju radnog vremena po istim rokovima kao i za dokaz o isplati plaće/namjenskom utrošku sredstava.

Za zahtjeve za koje ste zatražili raskid UGOVORA ili odustali, nema mogućnosti predaje dokaza i dopuna.

Za zahtjeve kojima još nije rok za predaju dokaza nema gumba DOKAZ.

Dokaz se dostavlja putem web aplikacije, klikom na gumb "DOKAZ ZA {mjesec za koji predajete dokaz}" vidljiv uz zahtjev za koji morate predati dokaz.

Ako za prikazani zahtjev nedostaju dokazi za prethodna razdoblja - naziv zahtjeva ispisan je crvenim tekstom. Kliknite na + pored naziva zahtjeva i otvorite prikaz aktivnosti za taj zahtjev:U popisu aktivnosti na vrhu su napomene za mjesece za koje niste predali dokaz o isplati plaća/namjenskom utrošku dobivene potpore - "Nedostaje dokaz za mjesec. Predajte dokaz". Kliknite na link i predajte dokaz za taj mjesec, zatim ponovite predaju za ostale mjesece koji su navedeni.

Dodatno, u pregledu aktivnosti zahtjeva dostupan je link "Predaj dodatni dokaz za [mjesec]" kojim možete još jednom predati dokaz za mjesec koji ste već predali.


Ako niste obveznik predaje JOPPD obrasca, tada kao dokaz šaljete Izjavu o namjenskom utrošku dobivenih sredstava. ispunite predložak izjave koji odgovara mjeri za koju dostavljate dokaz:

 • Izjava o namjenskom utrošku sredstava za program zadržavanja radnih mjesta za prosinac 2021. Preuzmite ovdje.
 • Izjava o namjenskom utrošku sredstava za program zadržavanja radnih mjesta za studeni 2021. Preuzmite ovdje.
 • Izjava o namjenskom utrošku sredstava za program zadržavanja radnih mjesta za listopad 2021. Preuzmite ovdje.
 • Izjava o namjenskom utrošku sredstava za program zadržavanja radnih mjesta za rujan 2021. Preuzmite ovdje.
 • Izjava o namjenskom utrošku sredstava za program zadržavanja radnih mjesta za kolovoz 2021. Preuzmite ovdje.
 • Izjava o namjenskom utrošku sredstava za program zadržavanja radnih mjesta za srpanj 2021. Preuzmite ovdje.
 • Izjava o namjenskom utrošku sredstava za mjeru lipanj 2021. Preuzmite ovdje.
 • Izjava o namjenskom utrošku sredstava za mjeru ožujak-svibanj. Preuzmite ovdje.
 • Izjava o namjenskom utrošku sredstava za mjeru siječanj-veljača. Preuzmite ovdje.
 • Izjava o namjenskom utrošku sredstava za mjeru listopad-prosinac. Preuzmite ovdje.
 • Izjava o namjenskom utrošku sredstava za mjeru mikropoduzetnici rujan-prosinac. Preuzmite ovdje.
 • Izjava o namjenskom utrošku sredstava za mjeru djelatnosti rujan-prosinac. Preuzmite ovdje.
 • Izjava o namjenskom utrošku sredstava za mjeru mikropoduzetnici srpanj i kolovoz. Preuzmite za srpanj ili za kolovoz.
 • Izjava o namjenskom utrošku sredstava za mjeru djelatnosti srpanj i kolovoz. Preuzmite ovdje.
 • Izjava o namjenskom utrošku sredstava za mjeru lipanj. Preuzmite ovdje.
 • Izjava o namjenskom utrošku sredstava za mjeru ožujak-svibanj. Preuzmite ovdje

Link vam omogućuje slanje korekcije/dopune već predanog zahtjeva. On ne označava da dokaz nije predan. Ako na popisu aktivnosti zahtjeva vidite link "Pregled dokaza isplate plaća za MJESEC" to znači da je dokaz za taj mjesec predan i vaša obveza je ispunjena.

Izvorni JOPPD obrazac se ne unosi. S njega morate prepisati oznaku izvješća Obrasca JOPPD u kojem je iskazana isplata plaće te popis radnika u obliku - Ime, prezime i OIB. Sve druge podatke aplikacija će dohvatiti sama.

Ako popis radnika ne unosite u obrazac već učitavate kao Excel dokument, obavezno morate koristiti predložak koji je dostupan ovdje.

Provjera ispravnosti Excel dokumenta izvršava se istog trenutka kada na obrazac postavite Excel dokument koji želite poslati s dokazom o isplati plaća. Provjera će se napraviti prije nego pošaljete dokaz.

Dvije najčešće greške su nekorištenje našeg predloška te stvarno neispravni OIB radnika.OIB se provjerava po službenom matematičkom algoritmu. Ako vam aplikacija javi poruku "Neispravan OIB" - to znači da je OIB službeno neispravan.SAVJET: Izbrišite iz Excela radnika s neispravnim OIB-om i pošaljite dokaz o isplati plaća. Kada saznate ispravni OIB ponovite slanje dokaza samo s radnikom (radnicima) za koje ste ispravili OIB.

Moguće su i druge neispravnosti učitanog Excel dokumenta. Molimo obratite pažnju na tekst greške jer će vas ona usmjeriti kako riješiti problem.Savjeti kako da prenesete popis radnika iz svojeg Excel dokumenta u naš predložak:

 1. Obavezno koristite naš predložak.
 2. Prenesite iz svojeg Excela popis radnika u naš predložak, obratite pažnju da Ime, Prezime i OIB zalijepite u za to predviđene stupce, počevši od retka broj 2
 3. Nemojte brisati naziv stupaca u prvom retku
 4. Nemojte mijenjati redoslijed stupaca
 5. Nemojte ostavljati prazne redove usred popisa (prazni red znači kraj popisa)
 6. Nemojte mijenjati formatiranje stupca C (OIB)Ako je Excel dokument ispravan, aplikacija će ispisati potvrdnu poruku:

Primjer ispravno ispunjenog Excel predloška s popisom radnika

Označite "Nisam obveznik predaje JOPPD obrasca

Unesite svoje Ime, prezime i OIB u sekciju Unesite ručno.

U polje "Dodatna dokumentacija" pridodajte sken potpisane Izjave o namjenskom utrošku sredstava dobivenih putem potpore.

Predložak izjave preuzmite u opisu mjere za koju šaljete dokaz o isplati plaća. Pronađite link u sekciji "Dokumentacija za dokaze" ispod opisa mjere. Svaka mjera ima specifični predložak Izjave zato vas molimo da obratite pažnju za koju mjeru šaljete dokaz.

S prvim slanjem obrasca Dokaz za {mjesec za koji predajete dokaz} predajte dokaz za svoje zaposlenike:
Nemojte označiti "Nisam obveznik predaje JOPPD obrasca jer to ne vrijedi za vaše zaposlenike. Obavezno unesite JOPPD broj.
Ili unesite izravno u obrazac Ime, Prezime i OIB svih zaposlenika ili koristite Uvezite Excel dokument.
U ovom popisu ne uključujete sebe.
Pošaljite dokaz klikom na gumb "Pošalji zahtjev".


Na stranici Moji zahtjevi za zahtjev za koji ste poslali dokaze za zaposlenike opet kliknite "Dokaz za {mjesec za koji predajete dokaz}" i predajte dokaz za sebe kao vlasnika po uputama u odgovoru "Ja sam obrtnik paušalac i NEMAM zaposlenike, kako predajem dokaz isplati plaće?".

Maksimalni broj datoteka u polju Dodatna dokumentacija je 10, pojedinačna datoteka ne smije biti veća od 8 MB, a ukupna veličina svih učitanih datoteka u zahtjevu ne smije prelaziti 20 MB. Ako imate više od 10 datoteka trebate ih spojiti u manji broj datoteka, a datoteke veće od 8 MB smanjiti kompresijom.

Kako spojiti više PDF datoteka u jednu PDF datoteku?

Koristite besplatni on-line servis za spajanje više PDF datoteka u jedan PDF, npr sejda.com. Učitajte sve PDF datoteke koje želite spojiti klikom na gumb "Upload":Ako je pregled spojenih PDF datoteka u uredu, kliknite gumb "Merge"Preuzmite (download) spojeni PDF dokument, zatim koristite funkciju Sejda Compress i smanjite veličinu datoteke.

Kako smanjiti veličinu PDF datoteke?

 • koristite online uslugu poput Sejda Compress
 • Odaberite opciju Image Quality - Medium
 • Odaberite opciju Image Resolution - 144 (ili čak 72 ako je ulazna PDF datoteka značajno velika)


Preuzmite (Download) smanjeni PDF dokument i učitajte ga u zahtjev/dopunu zahtjeva.

Morate predati dva dokaza o isplati plaća, za svakog suvlasnika odvojeno. Prvo možete predati dokaz za nositelja obrta, a drugi puta za suvlasnika.

Slijedite upute iz pitanja prije - ovisno predajte li JOPPD obrazac ili ne.

U prvom slanju dokaza o isplati plaće unesite JOPPD broj i popis radnika kojima ste isplatili plaću na taj JOPPD broj. U drugom slanju dokaza o isplati plaća, upišite drugi JOPPD broj i unesite popis radnika kojima koje ste prijavili uz taj JOPPD broj.

NAPOMENA:
Ako vam nakon prvog slanja gumb "DOKAZ ZA [MJESEC]" više nije vidljiv, kliknite na + pored zahtjeva i u popisu aktivnosti pronađite link "Predaj dodatni dokaz za MJESEC".

Korisnici potpore plaću moraju isplatiti u zakonski previđenom roku za svaki mjesec u kojemu koriste potporu. JOPPD broj je šifrarnik (PDF) po kojemu se dan isplate plaće prikazuje kao redni broj dana od početka godine.

Na primjer, za plaće u svibnju dozvoljeni raspon je od 1. svibnja do 30. lipnja, što odgovara JOPPD oznakama 20122 do 20182, uključujući.

Obrazac za slanje dokaza ne dozvoljava unos JOPPD broja koji je izvan dozvoljenog intervala isplate plaće za mjesec za koji se predaje dokaz.

Ako dokaz o isplati plaća niste predali na način kako je opisan u ovoj uputi nije se provelo automatsko otpisivanje doprinosa. Mogući su i dodatni razlozi, pročitajte više ovdje..

Pročitajte upute i provjerite da li ste ispravno predali dokaz(e) o isplati plaća za mjesece za koje koristite potporu. Ako ustanovite da niste - predajte nedostajale dokaze na ispravni način, čak i ako je prošao rok. Zatražite pomoć ako ne možete predati dokaz za mjesec za koji je prošao rok.

Zahtjev kojemu nedostaje ispravno predani dokaz o isplati plaća ispisan je crvenim tekstom, a u popisu aktivnosti (koji se otvori klikom na + pored naziva zahtjeva) ispisana je napomena za koje mjesece nedostaje dokaz.

Ako za prikazani zahtjev nedostaju dokazi za prethodna razdoblja - naziv zahtjeva ispisan je crvenim tekstom. Kliknite na + pored naziva zahtjeva i otvorite prikaz aktivnosti za taj zahtjev:U popisu aktivnosti na vrhu su napomene za mjesece za koje niste predali dokaz o isplati plaća/namjenskom utrošku dobivene potpore - "Nedostaje dokaz za mjesec. Predajte dokaz". Kliknite na link i predajte dokaz za taj mjesec, zatim ponovite predaju za ostale mjesece koji su navedeni.

Pripremne radnje za uspješnu predaju dopune dokaza o isplati plaća:

 • Upoznajte se sa obrascem koji će te popunjavati on-line
 • Preuzmite s naše stranice Excel tablicu Tablica zaposlenika koji su dobili potporu. Ako imate više od 10 zaposlenika, popunite tablicu i uvezite u obrazac. Za manji broj zaposlenika, možete unijeti ručno u obrazac podatke o radnicima (Ime, Prezime i OIB)
 • Provjerite da li koristite noviju verziju internet preglednika
 • Provjerite da veličina svih dokumenata zajedno koje šaljete ne prelazi 20 Mb. (PDF i slikovne dokumente možete smanjiti povećanjem kompresije, uglavnom odabirom opcije kod spremanja koja se zove "Smallest file" ili "E-mail optimized")

E-mail smo poslali svim registriranim korisnicima. Ignorirajte e-mail, ispričavamo se na nepotrebnoj informaciji.

Ako ste obrtnik ili paušalna djelatnost tada čekajte isplatu potpore i tek nakon što dobijete potporu učitajte Izjavu o namjenskom utrošku dobivenih sredstava, kako je opisano iznad.

Ako ste obveznik predaje JOPPD obrasca – tada vam je zakonska obveza isplatiti plaću do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, neovisno da li ste primili sredstava potpora ili niste. Učitajte dokaz o isplati plaća roku koji je predviđen za mjeru koju koristite (5. u trenutnom mjesecu do 5. u sljedećem mjesecu za prethodni mjesec).

Tržište rada na dohvat ruke

Ne propusti priliku, prijavi se

Vaše osobne podatke štitimo sukladno Uvjetima korištenja i politici privatnosti.