Potpora za siječanj-veljaču 2021. za pravne osobe u sportu, mikropoduzetnike i djelatnosti.

Zahtjevi za siječanj i veljaču za pravne osobe u sportu, poslodavce u prihvatljivim djelatnostima, mikropoduzetnike i povezane dobavljače kojima je poslovanje narušeno zbog COVID-19 okolnosti te za poslodavce obuhvaćene Odlukama Stožera ili epidemiologa. Uključuje i poslodavce pogođene posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije bez kriterija pada prihoda.

Pad prihoda od 40% i više, potpora od 2.000 do 4.000 kn po radniku, nadoknada fiksnih troškova putem Porezne uprave.

U mjeru su uključene pravne osobe u sustavu sporta i to:

Prihvatljivi su radnici:

 • koji su zaposleni temeljem ugovora o radu, a sukladno Zakonu o sportu i propisima o radu, kao trener, voditelj, instruktor, fizioterapeut ili ostalo administrativno i tehničko osoblje.

Nisu prihatljivi radnici:

 • čiji je trošak plaće planiran programom javnih potreba jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S-a) u 2020. i 2021. godini, a isplata iste je obustavljena odlukom nadležnog tijela ili je odlukom nadležnog tijela program javnih potreba izmijenjen na način da se trošak plaće više ne planira programom javnih potreba
 • sportaši, vlasnici, suvlasnici, osnivači, članovi uprave i nadzornog odbora, direktori, prokuristi i slično.


Napomene:

 • pravne osobe u sustavu sporta iz točke 5. ovoga odjeljka ne moraju biti obveznici poreza na dobit.

VAŽNO: HZZ ne preuzima odgovornost za podnošenje zahtjeva na neispravan način i izvan propisanog roka. Pravne osobe u sustavu sporta zahtjeve za veljaču mogu predavati od 26. veljače 2021. Molimo informirajte se o uvjetima mjere.

Poslodavci kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. godine obustavljen rad mogu ostvariti pravo na dodatni iznos potpore za nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova u visini koji utvrdi Ministarstvo financija, Porezna uprava. Prema Odluci nadležne Porezne uprave poslodavci kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. godine obustavljen rad nadoknadit će se svi ili dio plaćenih fiksnih troškova za mjesec siječanj i veljaču 2021. godine.

Za ostvarivanje ovoga prava potrebno je podnijeti dodatni zahtjev Ministarstvu financija, Poreznoj upravi. Postupak zaprimanja i odobravanja zahtjeva te kriterije za dobivanje nadoknade propisala je Porezna uprava i objavila na svojim mrežnim stranicama porezna-uprava.hr.

Po odobrenju zahtjeva od strane Porezne uprave, HZZ će izvršiti isplate.

Molimo poslodavce da sva pitanja vezana uz nadoknadu fiksnih troškova upućuju Poreznoj upravi.


NAPOMENE:

 • poslodavci koji su zatvoreni Odlukom Stožera imaju mogućnost podnijeti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi zahtjev za dodatni iznos potpore za nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova
 • predaja zahtjeva za očuvanje radnih mjesta ne podrazumijeva pravo za nadoknadu fiksnih troškova, niti pozitivna ocjena ORM zahtjeva jamči pozitivnu ocjenu zahtjeva za nadoknadu fiksnih troškova
 • zahtjev za nadoknadu fiksnih troškova predaje se ISKLJUČIVO Poreznoj upravi u rokovima koje je propisala Porezna uprava

Za mjeru siječanj-prosinac proširena je lista prihvatljivih NKD razreda.

Unutar razreda S96.09 uključeno je:

 • astrološke i spiritualističke djelatnosti
 • društvene djelatnosti kao što su usluge pratnje, usluge zakazivanja sastanaka, usluge ženidbenih ureda
 • sluge skrbi za kućne ljubimce kao što su hranjenje, njega i treniranje kućnih ljubimaca
 • djelatnosti rodoslovnih organizacija
 • djelatnosti studija za izradu tetovaža i “piercinga“
 • usluge čistača cipela, nosača, čuvara parkiranih automobila itd.
 • rad samoposlužnih automata na kovanice za osobne usluge (kabina za fotografiranje, strojeva za vaganje, mjerenje krvnog tlaka, ormarića za čuvanje stvari itd.), na temelju koncesije

Unutar razreda S96.09 nije uključeno:

 • veterinarske djelatnosti (vidi 75.00)
 • rad samoposlužnih strojeva za pranje rublja na kovanice (vidi 96.01)
 • rad automata za igre na sreću na kovanice (vidi 92.00)
 • rad automata za igru na kovanice (vidi 93.29)

Potpora se može zatražiti na osnovu sekundarne NKD djelatnosti ukoliko je prihvatljiva prema uvjetima mjere, ali morate obrazložiti u zahtjevu da Vam je to trenutno pretežita djelatnost.

Također, u tom slučaju potpora može odobriti samo za djelatnike koji zaista i rade u prihvatljivoj sekundarnoj djelatnosti.

Obrazloženje napišite u polju II. Razlog podnošenja zahtjeva.

Unutar razreda S96.09 uključeno je:

 • astrološke i spiritualističke djelatnosti
 • društvene djelatnosti kao što su usluge pratnje, usluge zakazivanja sastanaka, usluge ženidbenih ureda
 • sluge skrbi za kućne ljubimce kao što su hranjenje, njega i treniranje kućnih ljubimaca
 • djelatnosti rodoslovnih organizacija
 • djelatnosti studija za izradu tetovaža i “piercinga“
 • usluge čistača cipela, nosača, čuvara parkiranih automobila itd.
 • rad samoposlužnih automata na kovanice za osobne usluge (kabina za fotografiranje, strojeva za vaganje, mjerenje krvnog tlaka, ormarića za čuvanje stvari itd.), na temelju koncesije

Unutar razreda S96.09 nije uključeno:

 • veterinarske djelatnosti (vidi 75.00)
 • rad samoposlužnih strojeva za pranje rublja na kovanice (vidi 96.01)
 • rad automata za igre na sreću na kovanice (vidi 92.00)
 • rad automata za igru na kovanice (vidi 93.29)

Ako poslodavac ima pad prihoda u redovnim poslovnim aktivnostima:

 • iznos od najviše 4.000 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu prema postotku pada prihoda/primitaka:
  • od 40,00% do 44,99% - 2.000 kn
  • od 45,00% do 49,99% - 2.500 kn
  • od 50,00% do 54,99% - 3.000 kn
  • od 55,00% do 59,99% - 3.500 kn
  • od 60% i više – 4.000 kn

Ako je rad ograničen Odlukom Stožera iznos potpore ovisi o postotku pada prihoda:

 • iznos od najviše 4.000 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu prema postotku pada prihoda/primitaka:
  • od 40,00% do 44,99% - 2.000 kn
  • od 45,00% do 49,99% - 2.500 kn
  • od 50,00% do 54,99% - 3.000 kn
  • od 55,00% do 59,99% - 3.500 kn
  • od 60% i više – 4.000 kn

Ako je rad onemogućen Odlukom Stožera ili epidemiologa, iznos potpore ovisi o tome je li rad onemogućen duže ili kraće od 14 dana:

 • 2.000 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ukoliko je poslodavac zatvoren od 1 do 14 dana
 • 4.000 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ukoliko je poslodavac zatvoren od 15 dana i nadalje

Pripremne radnje za uspješnu predaju zahtjeva:

 • Upoznajte se s zahtjevom kojega će te popunjavati
 • Napišite unaprijed tekstove 'Razlog podnošenja zahtjeva' i 'Poduzete aktivnosti za očuvanje radnih mjesta' u dokument na računalu. Kada dođete na korak 2., s kopiraj-zalijepi prebacite napisani tekst u odgovarajuća polja u obrascu
 • Preuzmite s naše stranice tablicu popisa radnika za koje tražite potporu i ispunite je
 • Ako predajete zahtjev po kriteriju pada prihoda, pripremite PDV obrase za travanj-rujan 2020. i usporedni travanj-rujan 2019. Ili, možete odabrati opciju usporedbe prosinac 2020. (siječanj 2021.) i usporedni mjesec 2019.
  Molimo nemojte skenirati PDV obrasce već učitajte PDF format obrazaca, kako se generira kod predaje u Poreznu upravu! (primjer)
 • Ako ste obveznik kvartalne predaje PDV obrasca, pripremite izvješće za II. i III. kvartal 2020. i II. i III. kvartal 2019. (ili IV. kvartal 2020. i IV. kvartal 2019. ako poslujete od 1. srpnja 2019.)
 • Ako niste obveznik predaje PDV obrasca preuzmite s naše stranice tablicu usporedbe prihoda 2020. prema 2019. ili ako poslujete kraće od godinu dana ovu tablicu i pripremite u PDF obliku izvod iz knjige primitaka i izdataka ili brutto bilancu za usporedna razdoblja, odnosno izvod iz fiskalne blagajne ili Knjige prometa za paušalne obrte.
 • Ako ste obveznik isplate plaće, preuzmite predložak Izjave o isplati plaća
 • Ako ste pravna osoba u sustavu sporta preuzmite predložak Izjave o istinitost, točnosti potpunosti podataka
 • Ako predajete zahtjev iz razloga onemogućenog/ograničenog rada po odluci Stožera, pribavite Odluku na koju se pozivate.
 • Ako predajete zahtjev iz razloga što je vašem kupcu onemogućen rad po odluci Stožera i imate pad prihoda, prikupite račune i ugovore kojima dokazujete poslovnu povezanost vas kao dobavljača s kupcem
 • Provjerite da li koristite noviju verziju internet preglednika
 • Provjerite da ukupna veličina datoteka koje će te učitavati ne prelazi 20 MB, te spojite pojedinačne PDF dokumente (izvode iz fiskalne blagajne) u jedan PDF (pročitajte savjete u odgovoru "Imam više od 10 pojedinačnih PDF datoteka...")


VAŽNA INFORMACIJA: Obratite pažnju na postavke internet preglednika za automatsko ispunjavanje obrazaca jer se može dogoditi da prepišete već upisane vrijednosti s predloženim vrijednostima auto-ispune koja ne odgovaraju zahtjevu kojega predajete.

Na primjer, ako kod unosa e-maila iskoristite ponuđenu vrijednost (koju ste već koristili za unos e-mail adrese na prethodnim obrascima na drugim web stranicama), vaš internet preglednik će prepisati naziv subjekta, adresu, poštanski broj i mjesto s vrijednostima koje ste tada upisali za ponuđenu e-mail adresu.Za predani zahtjev, u razdoblju trajanja zahtjeva, ovo su najosnovnije obveze korisnika:

 • mjesečno predavati dokaz o isplati plaća/namjenskom utrošku dobivenih sredstava. Više >
 • produživati zahtjev mjesec-za-mjesec (nije obvezno u nekim slučajevima) Više >
 • dopuniti zahtjev promjenama nastalim kod poslodavca nakon predaje zahtjeva (npr. osvježeni popis radnika koji koriste potporu ako je radnik koji je koristio potporu otvorio dugotrajno bolovanje) Više >

Obveze prestaju u ovim slučajevima:

 • Odustali ste od zahtjeva Više >
  (ostaje vam obveza dostave dokaza o isplati plaća za razdoblje u kojem ste koristili potporu, ako je to slučaj)
 • Predani zahtjev je negativno ocijenjen Više >

Predaja zahtjeva i dokazivanje pada prihoda

Za zahtjeve zaprimljene od 26. siječnja 2021. godine do zaključno 25. veljače 2021. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za siječanj i veljaču 2021. godine.

Za zahtjeve zaprimljene od 26. veljače 2021. godine do zaključno 25. ožujka 2021. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za veljaču 2021. godine.

VAŽNO: Pravne osobe u sustavu sporta iz točke 5. odjeljka Ciljane skupine poslodavaca zahtjev mogu podnijeti isključivo za mjesec veljaču.

VAŽNO: Ako ste predali zahtjev u razdoblju za siječanj, za veljaču ne predajete novi zahtjev već putem dopune produžujete predani zahtjev. Pročitajte niže odgovor "Kako se i u kojim slučajevima produžuje zahtjev predan u siječnju na veljaču".

Pravne osobe u sustavu sporta (članci 14. i 28. Zakona o sportu) mogu koristiti mjeru siječanj-veljača bez kriterija pada prihoda ili onemogućenog (zabranjenog)/ograničenog rada Odlukom Stožera.

Da bi predali zahtjev bez kriterija NKD djelatnosti i bez kriterija pada prihoda slijedite ovu uputu:

 • Na prvom koraku, iz izbornika NKD djelatnosti odaberite opciju (na kraju popisa) "Pravna osoba u sustavu sporta"Na drugom koraku, II. Razlog podnošenja zahtjeva, odaberite opciju "Pravna osoba u sustavu sporta".
Na osnovu tog odabira, u trećem koraku ne učitavate podatke o padu prihoda niti Odluku Stožera.Zahtjev za mjesec veljaču, pravne osobe u sustavu sporta mogu podnositi od 26. veljače 2021. godine.

Mikropoduzetnici (poslodavci s 9 ili manje zaposlenih) mogu koristiti mjeru siječanj-prosinac na osnovu kriterija pada prihoda, neovisno u kojoj djelatnosti posluju.

Da bi predali zahtjev bez kriterija NKD djelatnosti slijedite ovu uputu:

 • Na prvom koraku, iz izbornika NKD djelatnosti odaberite opciju (na kraju popisa) "Mikropoduzetnik"Poslodavci s područja na kojima je proglašena katastrofa uzrokovana potresom za područje Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije bez obzira na djelatnost i pad prometa mogu predati zahtjev za očuvanje radnih mjesta.

Da bi predali zahtjev bez kriterija NKD djelatnosti slijedite ovu uputu:

 • Na prvom koraku, iz izbornika NKD djelatnosti odaberite opciju (na kraju popisa) "Poslodavac s područja na kojima je proglašena katastrofa" • Na drugom koraku u grupi "Razlog podnošenja zahtjeva" označite "Poslodavac s područja na kojima je proglašena katastrofa uzrokovana potresom za područje Sisačko-moslavačke županije" • Obavezno preuzmite i ispunite Izjavu o točnosti podataka i razloga korištenja potpore.
 • Na trećem koraku učitajte tražene dokumente
 • Predajte zahtjev

U smislu ovih kriterija prihodima/primicima se smatraju podaci o vrijednosti isporuka dobara i usluga iskazanih pod točkama I., II.1., II.2. i II.3. Obrasca PDV neovisno o njihovoj prirodi, strukturi i načinu obračuna. Iznimno, poduzetnici koji imaju odstupanja vrijednosti isporuka iz Obrasca PDV od prihoda/primitaka, a odstupanja se odnose na niže nabrojano mogu dokazivati pad prihoda i drugom vjerodostojnom dokumentacijom.

Prihodi koji se priznaju kao odstupanja:

 • prihodi/primitci koji su ostvareni isporukom dobara i usluga za koje pravo oporezivanja imaju druge države, a takve izlazne račune ne iskazuju na PDV obrascu
 • prodaja dugotrajne imovine
 • vlastita potrošnja za osobni automobil
 • poseban postupak oporezivanja putničkih agencija ili poseban postupak oporezivanja marže za rabljena dobra ili poseban postupak za prodaju putem javne dražbe
 • obavljanje usluga koje nisu predmet oporezivanja PDV-om u tuzemstvu
 • različit način obračuna PDV-a u odnosu na obračun poreza na dobit/dohodak (npr. PDV prema obavljenim isporukama, dobit prema novčanom načelu)

Pad prihoda dokazuje se sljedećom dokumentacijom:

 • PDV obrascem - mjesečni ili kvartalni koji se predaje Poreznoj upravi u izvornom PDF formatu (primjer), ne skenirano.
 • Tablicom usporedbe prihoda/primitaka. Preuzmite ovdje (ako poslujete duže od godine dana) ili ovdje (ako poslujete kraće od godine dana)
 • Drugom poslovnom dokumentacijom kojom se dokazuje pad prihoda u slučaju kako je opisano u prethodnom odgovoru
 • Izvodom iz knjige primitaka i izdataka tj. brutto bilanca*
 • Izvodom iz fiskalne blagajne ili Knjige prometa*

Ne dostavljaju svi poslodavci sve navedeno, pročitajte ostale odgovore za konkretnu uputu koju dokumentaciju dostavljate i kako.

Razdoblje koje se uspoređuje kao kriterij pada prihoda objašnjeno je u odgovoru ispod.

* molimo učitavajte PDF format navedene dokumentacije. Za dokumentaciju koju je moguće napraviti PDF format izravno iz aplikacije u kojoj se dokumentacija stvara, izbjegavajte učitavati printane i skenirane prikaze.

Poslodavac može birati opciju A ili B.

OPCIJA A:

 • Kumulativ prihoda/primitaka za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2020., usporedno s kumulativom za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2019. Kod obveznika kvartalnih izvješća uspoređuje se kumulativ II. i III. tromjesečja 2020. s istim razdobljem 2019.

OPCIJA B:

 • Mjesec koji prethodi mjesecu za koji tražite potporu i usporedni mjesec 2019.
  Konkretno: prosinac 2020. i usporedno prosinac 2019. za potporu u siječnju 2021.; siječanj 2021. i usporedno siječanj 2020. za potporu u veljači 2021.

IZNIMKE:

 • Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci: mjesec za koji tražite potporu uspoređujete s prosincom 2020.
 • Ako je poslodavac osnovan nakon 1. srpnja 2019. i posluje duže od godine dana:
  • mjesec koji prethodi mjesecu za koji tražite potporu (npr. prosinac 2020.) i usporedni mjesec 2019. (prosinac).
  • ako ste obveznik kvartalnih izvješća: IV. tromjesečje (listopad-prosinac) 2020. u odnosu na IV. tromjesečje 2020.

Ako predate zahtjev s usporedbom travanj-rujan 2020. (ili II. i III. tromjesečje) prema travanj-rujan 2019. (ili II. i III. tromjesečje 2019.) ta usporedba je važeća za cijelo razdoblje siječanj-veljača i jedan predani zahtjev.

Ako ste koristili usporedbu kumulativa razdoblja za potporu u siječnju, možete se prebaciti na mjesec-za-mjesec usporedbu u veljači ako vam to više odgovara u smislu većeg iznosa potpore po radniku. Pročitajte uputu "Kako produžuje zahtjev predan u siječnju na veljaču" za detalje.

PDV obveznici dostavljaju PDV obrazac koji su predali Poreznoj upravi, u izvornom PDF formatu (ne skenirano) kako su predali Poreznoj upravi (primjer).

 • ako predajete mjesečno PDV izvješće, tada je to PDV obrazac za razdoblje jednog mjeseca
 • ako predajete kvartalno PDV izvješće, tada je to PDV obrazac za razdoblje jednog kvartala

INFO: Ako imate mogućnost, možete učitati kumulativni PDV obrazac za razdoblje travanj-rujan umjesto 6 pojedinačnih (mjesečnih) PDV obrazaca ili umjesto dva kvartalna izvješća.


VAŽNO:

Ako u usporednom razdoblju niste cijelo vrijeme u sustavu PDV-a, za razdoblje kada niste dostavite tablicu usporedbe prihoda/primitaka i dodatno izvod iz knjige primitaka i izdataka ili brutto bilancu. Dodatnu dokumentaciju učitajte u polje DODATNA DOKUMENTACIJA.

Predložak tablice prihoda/primitaka preuzmite u odgovoru "Ukoliko nisam obveznik PDV-a, što moram predati uz zahtjev kao dokumentaciju za dokaz pada prihoda?".

U trećem koraku, DOKUMENTACIJA, u predviđena polja učitajte PDV obrasce ili tablicu usporedbe prihoda/primitaka za usporedno razdoblje. Istovremeno možete učitati do 6 PDV obrazaca u jedno polje:Ako poslujete godinu dana ili duže, koristite ovu tablicu usporedbe prihoda.
Ako poslujete manje od godine dana, koristite ovu tablicu usporedbe prihoda.

Dokumente učitajte u to naznačena polja kod predaje zahtjeva:


Uz tablicu prihoda/primitaka, dužni ste dostaviti i izvod iz knjige primitaka i izdataka ili brutto bilancu za odnosna razdoblja. Paušalni obrtnici dužni su dostaviti i izvod iz fiskalne blagajne ili Knjigu prometa za usporedno razdoblje. Ove dokumente učitajte u polje DODATNA DOKUMENTACIJA.

Primjeri ograničenja rada:

 • ograničenje radnog vremena na kraće radno vrijeme
 • ograničenje kapaciteta (npr. broj osoba koji mogu boraviti u prostoru, na događaju, u prijevozu itd)
 • ako ste dobavljač subjektu kojemu je onemogućen rad Odlukom stožera - vi možete podmijeti zahtjev s razlogom ograničenog rada

Da bi vam se priznao kriterij ograničenje rada, mora postojati Odluka Stožera Civilne zaštite (nacionalnog, županijskog ili lokalnog) koja ograničava rad za djelatnost u kojoj vi poslujete, ili ste dobavljač subjektu kojemu je onemogućen rad.

U slučaju da je onemogućen rad vašem značajnom kupcu (te zbog toga vaše poslovanje kao dobavljača ima smanjene prihode) i predajete zahtjev temeljem razloga ograničenja rada, dužni ste dokazati poslovnu povezanost. Poslovnu povezanost dokazujete ugovorom i računima vas kao dobavljača s poslodavcem/poslodavcima koji su zatvoreni Odlukom stožera i kojeg prilažete zahtjevu u polju DODATNA DOKUMENTACIJA.U slučaju da je poslodavcu ograničen rad odlukom Stožera ili epidemiologa tada za mjesec u kojemu mu je ograničen rad ne mora zadovoljiti kriterij djelatnost unutar prihvatljivih NKD razreda.

Dobavljači koji imaju kupca kojemu je ONEMOGUĆEN (zabranjen) rad Odlukom Stožera mogu predati zahtjev s razlogom "Ograničen rad Odlukom Stožera" i ostvariti pravo na potporu ako imaju pad prihoda od najmanje 40%. Zahtjev predajete po uputi u ovom odgovoru.

Ako vam je ograničen rad Odlukom Stožera ili epidemiologa, ili je vašem kupcu onemogućen rad možete birati usporedno razdoblje pada prihoda na ovaj način:

 • Opcija A: kumulativno, usporedbom prihoda u razdoblju od 1. travnja 2020. do 30. rujna 2020. u odnosu na kumulativ istog razdoblja 2019. ILI
 • Opcija B: pad prihoda u prethodnom mjeseecu (prosinac 2020. godine u odnosu na prosinac 2019. godine ukoliko tražite potporu za siječanj 2021.), odnosno pad prihoda u siječnju 2021. u odnosu na siječanj 2020. (potpora za veljaču). Za poslodavce koji ne posluju godinu dana, usporedni mjesec je prosinac 2020.

Tromjesečni obveznici PDV-a dokazuju pad prihoda/primitaka kumulativno za treće i četvrto tromjesečje 2020., u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.


PREDAJA ZATHJEVA:

Na prvom koraku, iz izbornika NKD djelatnosti odaberite opciju (na kraju popisa) "Ograničen/onemogućen rad odlukom Stožera."U drugom koraku na pitanje "II. Razlog podnošenja zahtjeva" odaberite Ograničen rad odlukom Stožera te u izborniku dužine trajanja ograničenja odaberite "Do 14 dana" ili "Preko 14 dana".Zahtjev koji ste predali s razlogom "Ograničen rad odlukom Stožera" vrijedi samo za mjesec u kojemu vam je ograničen rad. Predajte dopunu zahtjeva nakon što vam istekne ograničenje rada s podacima o padu prihoda po kriteriju usporednih razdoblja kako je opisano u odgovoru "Koja su usporedna razdoblja za kriterij pada prihoda?"

U trećem koraku, DOKUMENTACIJA, u predviđena polja učitajte:

 • Odluku Stožera (nacionalnog, županijskog, lokalnog) po kojoj vam je ograničen rad

 • PDV obrasce ili tablicu usporedbe prihoda/primitaka za usporedno razdoblje kako je napisana uputa na obrascu (na slici je primjer obrasca, razdoblja usporedbe biti će drugačija, ovisno o datumu predaje zahtjeva).

  INFO: Ako imate mogućnost, možete učitati kumulativni PDV obrazac za razdoblje travanj-rujan umjesto 6 pojedinačnih (mjesečnih) PDV obrazaca.U slučaju da je poslodavcu onemogućen (zabranjen) rad odlukom Stožera ili epidemiologa tada za mjesec u kojemu mu je onemogućen rad ne mora zadovoljiti kriterij pada prihoda i kriterij djelatnost unutar zadanih NKD razreda.. Poslodavac ima pravo na potporu ako je nastavio raditi dostavu, a Odlukom Stožera onemogućen mu je rad.


Da bi predali zahtjev bez dokaza pada prihoda/NKD djelatnosti slijedite ove upute:

 • Na prvom koraku, iz izbornika NKD djelatnosti odaberite opciju (na kraju popisa) "Ograničen/onemogućen rad odlukom Stožera." • Na drugom koraku, na pitanje "II. - Razlog podnošenja zahtjeva" odgovorite Onemogućen rad odlukom Stožera  Iz izbornika odaberite da li vam je onemogućen rad na manje ili više od 14 dana.

 • Na trećem koraku, DOKUMENTACIJA, učitajte kopiju odluke Stožera u za to predviđeno polje.

Zahtjev koji ste predali s razlogom "Onemogućen rad odlukom Stožera" vrijedi samo za mjesec u kojemu vam je onemogućen rad. Predajte novi zahtjev nakon što vam istekne zabrana rada.

Napomena: Poruka o produženju zahtjeva može biti neprecizna u nekim slučajevima. Proučite ovu uputu i ako po njoj ne morate produžiti zahtjev ignorirajte napomenu o produženju. Isto tako, ako ste već predali produženje kroz dopunu, ignorirajte upozorenje.

Za mjeru siječanj-veljača moguće je da zahtjev morate ili ne morate produživati mjesec-za-mjesec.

Zahtjev se NE PRODUŽUJE mjesec-za-mjesec:

 • ako ste uz zahtjev predali dokumentaciju o prihodu za razdoblje travanj-rujan
 • ako ste uz zahtjev predali dokumentaciju o prihodu za II. i III. kvartal
 • ako ste uz zahtjev predali dokumentaciju o prihodu za IV. kvartal
 • ako ste zahtjev predali s razlogom "Onemogućen rad odlukom stožera" ili "Poslodavac s područja na kojima je proglašena katastrofa"

OPCIJA: Iako niste u obvezi produženja zahtjeva, imate mogućnost odabrati povoljniji kriterij usporedbe za nadolazeće razdoblje i u tom slučaju dopuniti zahtjev dokaznom dokumentacijom koja je za vas povoljnija (u smislu većeg iznosa potpore u budućem razdoblju).

Zahtjev se PRODUŽUJE mjesec-za-mjesec:

 • ako ste predali dokumentaciju o prihodu za mjesec koji prethodi mjesecu za koji ste tražili potporu
 • ako želite odustati od usporedbe kumulativa razdoblja travanj-rujan i prebaciti se na usporedbu mjesec-za-mjesec
 • ako ste predali zahtjev s razlogom onemogućenog/ograničenog rada, a Odluka Stožera na koju se pozivate ne vrijedi u sljedećem mjesecu

Ako vam je zahtjev za jedan mjesec ocijenjen negativno, a u trenutnom mjesecu zadovoljavate kriterij pada prihoda, pošaljite dopunu zahtjeva s tablicom pada prihoda u koju unesite mjesec koji prethodi mjesecu za koju tražite potporu.


Pročitajte odgovor na pitanje "Koja su usporedna razdoblja za dokazivanje pada prihoda" za uputu za koje razdoblje predajete prihod kod produženja zahtjeva, te odgovore na pitanja što predaju obveznici PDV-a a što poslodavci koji nisu obveznici PDV-a.

VAŽNO: Za produženje zahtjeva predaje se dokumentacija o prihodu u usporednom razdoblju, kako je detaljnije objašnjeno u drugim odgovorima na ovoj stranici. Zahtjev se produžuje dopunom zahtjeva, ne predajom novog zahtjeva.

Maksimalni broj datoteka u polju Dodatna dokumentacija je 10, pojedinačna datoteka ne smije biti veća od 8 MB, a ukupna veličina svih učitanih datoteka u zahtjevu ne smije prelaziti 20 MB. Ako imate više od 10 datoteka trebate ih spojiti u manji broj datoteka, a datoteke veće od 8 MB smanjiti kompresijom.

Kako spojiti više PDF datoteka u jednu PDF datoteku?

Koristite besplatni on-line servis za spajanje više PDF datoteka u jedan PDF, npr sejda.com. Učitajte sve PDF datoteke koje želite spojiti klikom na gumb "Upload":Ako je pregled spojenih PDF datoteka u uredu, kliknite gumb "Merge"Preuzmite (download) spojeni PDF dokument, zatim koristite funkciju Sejda Compress i smanjite veličinu datoteke.

Kako smanjiti veličinu PDF datoteke?

 • koristite online uslugu poput Sejda Compress
 • Odaberite opciju Image Quality - Medium
 • Odaberite opciju Image Resolution - 144 (ili čak 72 ako je ulazna PDF datoteka značajno velika)


Preuzmite (Download) smanjeni PDF dokument i učitajte ga u zahtjev/dopunu zahtjeva.

Obvezna predaja dokaza o isplati plaća/namjenskom utrošku dobivenih sredstava

Tržište rada na dohvat ruke

Ne propusti priliku, čitaj naš newsletter

Vaše osobne podatke štitimo sukladno Uvjetima korištenja i politici privatnosti.