Mjera Skraćivanje radnog vremena siječanj - prosinac 2021.

Glavni kriterij: poslodavci koji zapošljavaju 10 i više radnika i očekuju pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati svih radnika zaposlenih na puno radno vrijeme u mjesecu za koji se traži potpora minimalno 10% do maksimalnih 90%

Najvažnije izmjene su:

 • Maksimalno skraćivanje mjesečnih radnih sati povećano je na do 90% ukupne mjesečne satnice
 • Maksimalni iznos potpore po radniku povećan je na do 3.600 kn

Poslodavci moraju obavljati gospodarsku djelatnost i zapošljavati 10 i više radnika.
Očekivani pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati svih radnika zaposlenih kod poslodavca na puno radno vrijeme u mjesecu za koji se traži potpora mora biti minimalno 10%.
Poslodavac mora dokazati povezanost utjecaja epidemije COVID-19 na poslovanje i očekivanog pada ukupnog mjesečnog fonda radnih sati. Navedena povezanost dokazuje se ostvarenim padom prometa/primitaka u mjesecu za koji se traži potpora od najmanje 20% u odnosu na isti mjesec 2019. godine i jednim od slijedećih razloga:

 • pad narudžbi putem raskida ili izmjene ugovora s kupcem/kupcima, pismenim očitovanjem kupaca o padu narudžbi za mjesec za koji se traži potpora;
 • nemogućnost ugovaranja novih poslova za vrijeme epidemije COVID-19;
 • nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata;
 • nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad

Iznimno, poslodavci koji djeluju u sektoru prerađivačke industrije (grupa C po NKD) mogu ostvariti potporu i ako je pad prometa u promatranom razdoblju manji od 20%, ali moraju dokazati jedan od navedenih razloga. Ovi poslodavci ne moraju učitavati dokumentaciju za dokaz pada prihoda (PDV obrasci, tablica usporedbe prihoda/primitaka), ali moraju dokumentaciju za dokaz pada poslovnih aktivnosti tj. razloge koji su navedeni iznad.

Zahtjevi se primaju od 15. siječnja do 30. studenog 2021.

Podnošenje zahtjeva je u tekućem mjesecu za naredni mjesec. Iznimke su:

 • Zahtjev zaprimljen do 31. siječnja vrijedi za potporu od siječnja do prosinca
 • Zahtjev zaprimljen do 28. veljače vrijedi za potporu od ožujka do prosinca

Ne trebate. Jednom predani zahtjev vrijedi do kraja mjere, do prosinca 2021. godine, a ovisno o datumu zaprimanja vrijediti će u razdoblju:

 • ako je zaprimljen do 31. siječnja vrijedi za potporu od siječnja do prosinca 2021.
 • ako je zaprimljen do 28. veljače vrijedi za potporu od ožujka do prosinca 2021.
 • zaprimljen u tekućem mjesecu nakon veljače 2021. vrijedi od slijedećeg mjeseca do prosinca 2021.

U bilo kojem trenutku možete zatražiti raskid ugovora (za buduće razdoblje) i prestati koristiti mjeru Skraćivanje radnog vremena po ovim uputama.

Pročitajte sljedeći odgovor o mjesečnim obvezama koje morate ispunjavati da bi predani zahtjev vrijedio mjesec-za-mjesec.

Zahtjev se automatski produžuje na sljedeći mjesec u smislu da ne trebate predavati novi zahtjev, ali postoje mjesečne obveze koje morate ispuniti svaki mjesec:

 • Obvezno je slanje mjesečne evidencije radnog vremena za mjesec u kojemu ste koristili potporu. Mjesečnu evidenciju radnog vremena predajete putem gumba EVIDENCIJA RV/MJESEC.
  Zahtjev neće vrijediti u mjesecu za koji niste predali evidenciju radog vremena.
 • Obvezna je nadopuna zahtjeva s podacima o padu prihoda/smanjenju poslovnih aktivnosti u mjesecu za koji koristite potporu.
  Dopuna se šalje u mjesecu koji slijedi mjesec u kojemu koristite potporu, putem gumba DOPUNA ZAHTJEVA - za mjesec u kojemu ste koristili potporu. Primjer: zahtjev predan u veljači 2021. za potporu u ožujku 2021., morate nadopuniti podacima o prihodu ostvarenom u ožujku 2021. (i usporednom razdoblju 2019. odnosno 2020. ako poslujete kraće od 1. godine) tijekom travnja 2021.
  Zahtjev neće vrijediti u mjesecu za koji niste predali podatke o prihodu.

Obvezna dokumentacija o padu prihoda/smanjenju poslovnih aktivnosti i mjesečna evidencija radnog vremena zaprimaju se po ovom rasporedu:

 • od 1. veljače do 28. veljače: prihod i evidencija RV za siječanj 2021. (za zahtjev predan do 31. siječnja)
 • od 1. ožujka do 31. ožujka: prihod i evidencija RV za veljaču 2021. (za zahtjev predan do 31. siječnja)
 • od 1. travnja do 30. travnja: prihod i evidencija RV za ožujak 2021. (za zahtjev predan do 28. veljače)
 • od 1. svibnja do 31. svibnja: prihod i evidencija RV za travanj 2021. (za zahtjev predan do 31. ožujka)
 • od 1. lipnja do 30. lipnja: prihod i evidencija RV za svibanj 2021. (za zahtjev predan do 30. travnja)
 • od 1. srpnja do 31. srpnja: prihod i evidencija RV za lipanj 2021. (za zahtjev predan do 31. svibnja)
 • od 1. kolovoza do 31. kolovoza: prihod i evidencija RV za srpanj 2021. (za zahtjev predan do 30. lipnja)
 • od 1. rujna do 30. rujna: prihod i evidencija RV za kolovoz 2021. (za zahtjev predan do 31. srpnja)
 • od 1. listopada do 31. listopada: prihod i evidencija RV za rujan 2021. (za zahtjev predan do 31. kolovoza)
 • od 1. studenog do 30. studenog: prihod i evidencija RV za listopad 2021. (za zahtjev predan do 30. rujna)
 • od 1. prosinca do 31. prosinca: prihod i evidencija RV za studeni 2021. (za zahtjev predan do 31. listopada)
 • od 1. siječnja 2022. do 31. siječnja 2022: prihod i evidencija RV za prosinac 2021. (za zahtjev predan do 30. studenog)

Ako nije nastupilo razdoblje za produženje zahtjeva, u obrascu Dopune zahtjeva neće biti dostupna polja za učitavanje PDV obrasca tj. tablice usporedbe prihoda/primitaka.

Pročitajte odgovore niže za upute kako se dostavlja obvezna dokumentacija o padu prihoda i mjesečna evidencija radnog vremena.

VAŽNO!
Ako NE ŽELITE koristiti zahtjev (produžiti ga) na određeni mjesec, nemojte dostaviti dopunu s prihodom za taj mjesec. Primjer: ako zahtjev predan u veljači 2021. (vrijedi za ožujak 2021.) ne želite produžiti na travanj 2021., nemojte u svibnju 2021. predati dokumentaciju o prihodu u travnju. Zanemarite informaciju o produženju zahtjeva koja se prikazuje u Mojim zahtjevima

Obvezni ste predati mjesečnu evidenciju radnog vremena za svaki mjesec za koji ste dobili potporu, zato prije traženja raskida/odustajanja dostavite obvezne dokaze jer nećete ih moći poslati putem aplikacije nakon što zatražite raskid/odustajanje od zahtjeva.

Poslodavci u NKD djelatnosti C (prerađivačka industrija):
Kod produženja zahtjeva slanjem dopune niste dužni učitati PDV obrasce/tablicu usporedbe prihoda jer po kriteriju mjere ne morate imati pad prihoda od 20%. Preskočite učitavanje PDV obrazaca, ali u polje DODATNA DOKUMENTACIJA učitajte dokaze za pad poslovnih aktivnosti, kao što je opisano u kriteriju mjere.

[IZMJENA OD 22. listopada] Mjesečna evidencija ne mora biti potpisana od svih radnika za koje se koristi potpora već samo od odgovorne osobe

Istekom mjeseca za koji je tražena potpora, poslodavac dostavlja Zavodu Evidenciju o radnom vremenu, potpisanu od odgovorne osobe kod poslodavca uz prihvaćanje materijalne i kaznene odgovornosti za sve potpisnike o točnosti iskazane evidencije radnog vremena.

Evidencija se dostavlja za radnike koji su koristili potporu i može biti skupni dokument (PDF) ili ZIP arhiva Ograničenje težine pridodane(ih) datoteka je 35 MB.

Možete koristiti vlastiti predložak mjesečne evidencije radnog vremena.

Napomena:
Zbog ograničenja većine e-mail pretinaca na 20 MB po e-mail poruci, u e-mailu potvrde primitka dokaza nećemo pridodati učitane datoteke ali ćemo ih nabrojati i za svaku ponuditi preuzimanje putem poveznice.

NAPOMENA: Gumb EVIDENCIJA RV/MJESEC neće biti dostupan ako za zahtjev nije nastupilo razdoblje predaje mjesečne evidencije. Pročitajte niže odgovor na pitanje "Koji su rokovi predaje mjesečne evidencije radnog vremena i tjednih rasporeda?".

Kliknite na gumb EVIDENCIJA RV/MJESEC pored zahtjeva za koji želite predati evidenciju radnog vremena.Evidenciju učitajte u polje "Mjesečna evidencija" u obrascu koji se pokaže. Po potrebi, opišite priložene dokumente.

Ako vam je zahtjev ispisan crveno, nedostaje mjesečna evidencija radnog vremena za prethodno razdoblje. Kliknite na + pored zahtjeva i u popisu aktivnosti pronađite link "Nedostaje mjesečna evidencija za [MJESEC]" i kliknite za predaju mjesečne evidencije za mjesec koji je naveden.

Tjedni plan radnog vremena se više ne mora predavati, po izmjeni provedbene dokumentacije od 22. listopada 2020.

Uočite da se zahtjevi za mjeru Skraćivanje radnog vremena predaju unaprijed - u tekućem mjesecu a sljedeći mjesec, što je razlika ove mjere u odnosu na druge mjere očuvanja radnih mjesta. Na primjer, zahtjev predan u veljači 2021, vrijedi za razdoblje ožujak-prosinac 2021.

Rokovi za predaju dokaza (za mjeru SRV to je mjesečna evidencija radnog vremena i dokumentacija o prihodu za produženje) su po istom kalendaru kao i za ostale mjere: dokaz se predaje u mjesecu nakon mjeseca u kojemu ste koristili potporu uz razliku da je obveza nastala u mjesecu korištenja potpore, ne u mjesecu predaje zahtjeva:

 • Za zahtjev zaprimljen u siječnju (vrijedi za siječanj i veljaču): zaprimaju se od 5. veljače do 5. ožujka (za siječanj), te 5. ožujka do 5. travnja (za veljaču)
 • Za zahtjev zaprimljen veljači: od 5. travnja do 5. svibnja
 • Za zahtjev zaprimljen ožujku od 5. svibnja do 5. lipnja
 • Za zahtjev zaprimljen u travnju od 5. lipnja do 5. srpnja
 • Za zahtjev zaprimljen u travnju od 5. lipnja do 5. srpnja
 • Za zahtjev zaprimljen u svibnju od 5. srpnja do 5. kolovoza
 • Za zahtjev zaprimljen u lipnju od 5. kolovoza do 5. rujna
 • Za zahtjev zaprimljen u srpnju od 5. rujna do 5. listopada
 • Za zahtjev zaprimljen u kolovozu od 5. listopada do 5. studenog
 • Za zahtjev zaprimljen u rujnu od 5. studenog do 5. prosinca
 • Za zahtjev zaprimljen u listopadu od 5. prosinca do 5. siječnja 2022.
 • Za zahtjev zaprimljen u studenom od 5. siječnja do 5. veljače 2022.

NAPOMENA:
Gumb EVIDENCIJA RV/ZA MJESEC neće biti dostupan ako nije nastupio rok za predaju dokaza.

Zbog naknadne promjene načina slanja mjesečnih evidencija, ako ste prvi puta koristili običnu DOPUNU ZAHTJEVA, zaprimili smo mjesečnu evidenciju radnog vremena, ali ne možemo raspoznati dopunu kao dopunu s mjesečnom evidencijom.

Ponovite slanje mjesečne evidencije klikom na link "NEDOSTAJE EVIDENCIJA RADNOG VREMENA". Upozorenje će nestati, a prikaz statusa zahtjeva će vam točnije odgovarati stvarnom stanju. Nemate obvezu to napraviti, ali naša preprouka je da ponovite slanje zbog navedene preglednosti statusa zahtjeva. Hvala.

Poslodavac dokazuje pad prihoda/primitaka za najmanje 20% temeljem PDV obrasca za mjesec za koji traži potporu u odnosu na usporedno razdoblje.

Poslodavci koji nisu obveznici PDV-a koriste tablicu usporedbe prihoda/primitaka:


Usporedna razdoblja za usporedbu pada prihoda su kako slijedi:

 • za zahtjev predan do 31. siječnja 2021. (koji iznimno pokriva siječanj i veljaču): uspoređuje se siječanj i veljača 2021. u odnosu na siječanj i veljaču 2019. (prosinac 2020. i siječanj 2021. ako poslodavac posluje kraće od jedne godine)
 • za zahtjev predan od 1. veljače do 28. veljače uspoređuje se ožujak 2021. s ožujkom 2019. (veljača 2021.)
 • za zahtjev predan od 1. ožujka do 31. ožujka: uspoređuje se travanj 2021. s travnjom 2019. (ožujak 2021.)
 • za zahtjev predan do 1. travnja do 30. travnja: uspoređuje se svibanj 2021. sa svibnjom 2019. (travanj 2021.)
 • za zahtjev predan od 1. svibnja do 31. svibnja: uspoređuje se lipanj 2021. sa lipnjem 2019. (svibanj 2021.)
 • za zahtjev predan od 1. lipnja do 30. lipnja: uspoređuje se srpanj 2021. sa srpnjem 2019. (lipanj 2021.)
 • za zahtjev predan od 1. srpnja do 31. srpnja: uspoređuje se kolovoz 2021. sa kolovozom 2019. (srpanj 2021.)
 • za zahtjev predan od 1. kolovoza do 31. kolovoza: uspoređuje se rujan 2021. sa rujnom 2019. (kolovoz 2021.)
 • za zahtjev predan od 1. rujna do 30. rujna: uspoređuje se listopad 2021. sa listopadom 2019. (rujan 2021.)
 • za zahtjev predan od 1. listopada do 31. listopada: uspoređuje se studeni 2021. sa studenim 2019. (listopad 2021.)
 • za zahtjev predan od 1. studenog do 30. studenog: uspoređuje se prosinac 2021. sa prosincem 2019. (studeni 2021.)

Napomena:
Poslodavci koji djeluju u sektoru prerađivačke industrije (grupa C po NKD) mogu ostvariti potporu i ako je pad prometa u promatranom razdoblju manji od 20%, ali moraju dokazati jedan od navedenih razloga, kako je opisano u opisu mjere. U tom slučaju ti poslodavci nisu obvezni predavati PDV obrasce, već samo navedenu dokumenaciju koja dokazuje pad poslovnih aktivnosti.

Pročitajte odgovor na pitanje "Kako produžujem zahtjev mjesec-za-mjesec, tj. koje podatke moram predavati svaki mjesec?" za informacije kada ste obvezni napraviti DOPUNU ZAHTJEVA s podacima o padu prihoda.

Ako nije nastupilo razdoblje za produženje zahtjeva, u obrascu Dopune zahtjva neće biti dostupna polja za učitavanje PDV obrasca tj. tablice usporedbe prihoda/primitaka.

Ako poslujete godinu dana ili duže, koristite ovu tablicu usporedbe prihoda.
Ako poslujete manje od godine dana, koristite ovu tablicu usporedbe prihoda.

Dokumete učitajte u to naznačena polja kod predaje zahtjeva:


Korisnici mjere Skraćivanje radnog vremena nemaju obvezu predaje dokaza o isplati plaća.

Za mjesec u kojemu koriste potporu moraju predati mjesečnu evidenciju radnog vremena.

Ako datoteka prelazi 35 MB, nakon odabira s računala (prije slanja dokaza) biti će označena crveno, kao što pokazuje slika:Ne možete poslati dokaz sve dok u obrascu imate datoteku označenu crveno. Kliknite na X pored datoteke i uklonite je iz odabira, te pokušajte savjetima ispod riješiti problem.

Kako smanjiti veličinu datoteke?

 • Kod spremanja u PDF-a, odaberite opciju koja sugerira manju veličinu datoteke (Smallest filesize)
 • Ako postoji opcija detaljne kontrole kvalitete, odaberite opciju "Niska"
 • Ako postoji opcija detaljne kontrole rezolucije, odaberite opciju 144 dpi
 • Pročitajte odgovor ispod za uputu smanjivanja PDF dokumenta besplatnim on-line alatom

Razlomite datoteku u manje datoteke:

 • U jedan PDF spremite pola mjesečne evidencije - pošaljite dokaz za mjesec s polovicom mjesečne evidencije
 • Nakon toga, ponovite slanje dokaza (na isti način kao i prvi puta) s drugim djelom mjesečne evidencije
 • Ako šaljete više pojedinačnih datoteka pakiranih u ZIP arhivu - napravite dva ZIP-a s manjim brojem datoteka i pošaljite dokaz dva puta

Kako spojiti više PDF datoteka u jednu PDF datoteku?

Koristite besplatni on-line servis za spajanje više PDF datoteka u jedan PDF, npr sejda.com. Učitajte sve PDF datoteke koje želite spojiti klikom na gumb "Upload":Ako je pregled spojenih PDF datoteka u uredu, kliknite gumb "Merge"Preuzmite (download) spojeni PDF dokument, zatim koristite funkciju Sejda Compress i smanjite veličinu datoteke.

Kako smanjiti veličinu PDF datoteke?

 • koristite online uslugu poput Sejda Compress
 • Odaberite opciju Image Quality - Medium
 • Odaberite opciju Image Resolution - 144 (ili čak 72 ako je ulazna PDF datoteka značajno velika)


Preuzmite (Download) smanjeni PDF dokument i učitajte ga u zahtjev/dopunu zahtjeva.

Ostvarenim padom prometa/primitaka u mjesecu za koji se traži potpora od najmanje 20% u odnosu na isti mjesec protekle godine i jednim od slijedećih razloga:

 • pad narudžbi putem raskida ili izmjene ugovora s kupcem/kupcima, pismenim očitovanjem kupaca o padu narudžbi za mjesec za koji se traži potpora;
 • nemogućnost ugovaranja novih poslova za vrijeme epidemije COVID-19;
 • nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata;
 • nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad.

Iznimno, poslodavci koji djeluju u sektoru prerađivačke industrije (grupa C po NKD) mogu ostvariti potporu i ako je pad prometa u promatranom razdoblju manji od 20%, ali moraju dokazati jedan od navedenih razloga.

Poslodavac za potporu može navesti samo radnike koji su kod njega bili zaposleni na zadnji dan u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji traži potporu (primjer: na dan 31. prosinac 2020. za potporu u siječnju 2021., na dan 28. veljače 2021. za potporu u ožujku 2021.)

Poslodavac za potporu ne može navesti radnike kojima teče otkazni rok, kao niti radnike koji rade na daljinu.

U tvrtkama u kojima djeluje sindikat i postoji kolektivni ugovor poslodavac je dužan priložiti Sporazum o korištenju potpore za očuvanje radnih mjesta sklopljen sa sindikatom-potpisnikom kolektivnog ugovora.

Morate priložiti Odluku poslodavca o podnošenju zahtjeva za korištenje potpore za skraćivanje radnog vremena.

Mogu, ukoliko su poslovno aktivne, imaju zaposlene i podmiruju svoje obveze.

Udruge i ustanove koje nisu u sustavu poreza na dobit ne mogu koristiti potporu.

Poslodavac uz zahtjev šalje Izjavu o isplati plaća kojom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuje da je isplatio sve plaće radnicima za mjesece koji prethode mjesecu za koji se traži potpora u 2021.godini?

Pripremne radnje za uspješnu predaju zahtjeva:

 • Upoznajte se s zahtjevom kojega će te popunjavati
 • Napišite unaprijed tekstove 'Razlog podnošenja zahtjeva' i 'Poduzete aktivnosti za očuvanje radnih mjesta' u dokument na računalu. Kada dođete na korak 2., s kopiraj-zalijepi prebacite napisani tekst u odgovarajuća polja u obrascu
 • Preuzmite s naše stranice Excel tablicu popisa radnika za koje tražite potporu i ispunite je
 • Preuzmite s naše stranice Izjavu o točnosti, ispunite i spremite u PDF format
 • Preuzmite s naše stranice Izjavu o isplati plaća, ispunite i spremite u PDF format
 • Provjerite da li koristite noviju verziju internet preglednika

Tržište rada na dohvat ruke

Ne propusti priliku, prijavi se

Vaše osobne podatke štitimo sukladno Uvjetima korištenja i Politici privatnosti.