Mjera Skraćivanje radnog vremena siječanj - prosinac 2022.

Glavni kriterij: za sve poslodavce koji očekuju pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati svih radnika zaposlenih na puno radno vrijeme u mjesecu za koji se traži potpora minimalno 10% do maksimalnih 50%

Najvažnije izmjene su:

 • Maksimalno skraćivanje mjesečnih radnih sati - do 50% ukupne mjesečne satnice
 • Iznos potpore - do 2.000 kn po radniku
 • Nema kriterija minimalnog broja radnika
 • Nema kriterija NKD djelatnosti - svi poslodavci mogu koristiti ovu mjeru

VAŽNO: Ako ste koristili SRV u 2021. godini za korištenje mjere SRV u 2022. godini trebate predati novi zahtjev.

Poslodavci moraju obavljati gospodarsku djelatnost
Očekivani pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati svih radnika zaposlenih kod poslodavca na puno radno vrijeme u mjesecu za koji se traži potpora mora biti minimalno 10%.
Poslodavac mora dokazati povezanost utjecaja epidemije COVID-19 na poslovanje i očekivanog pada ukupnog mjesečnog fonda radnih sati. Navedena povezanost dokazuje se ostvarenim padom prometa/primitaka u mjesecu za koji se traži potpora od najmanje 20% u odnosu na isti mjesec 2019. godine i jednim od slijedećih razloga:

 • pad narudžbi putem raskida ili izmjene ugovora s kupcem/kupcima, pismenim očitovanjem kupaca o padu narudžbi za mjesec za koji se traži potpora;
 • nemogućnost ugovaranja novih poslova za vrijeme epidemije COVID-19;
 • nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata;
 • nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad

Zahtjevi se primaju od 29. siječnja 2022. do 30. studenog 2022.

Zahtjev osigurava potporu za mjesec nakon mjeseca u kojemu je zaprimljen do prosinca 2022. Iznimke su:

 • Zahtjev zaprimljen do 28. veljače 2022. vrijedi za potporu od siječnja do prosinca

Ne trebate. Jednom predani zahtjev vrijedi do kraja mjere, do prosinca 2022. godine, a ovisno o datumu zaprimanja vrijediti će u razdoblju:

 • ako je zaprimljen do 28. veljače 2022. vrijedi za potporu od siječnja do prosinca 2022.
 • zaprimljen u tekućem mjesecu nakon veljače 2022. vrijedi od slijedećeg mjeseca do prosinca 2022.

U bilo kojem trenutku možete zatražiti raskid ugovora (za buduće razdoblje) i prestati koristiti mjeru Skraćivanje radnog vremena po ovim uputama.

Pročitajte sljedeći odgovor o mjesečnim obvezama koje morate ispunjavati da bi predani zahtjev vrijedio mjesec-za-mjesec.

Zahtjev se automatski produžuje na sljedeći mjesec u smislu da ne trebate predavati novi zahtjev, ali postoje mjesečne obveze koje morate ispuniti svaki mjesec:

 • Obvezno je slanje mjesečne evidencije radnog vremena za mjesec u kojemu ste koristili potporu. Mjesečnu evidenciju radnog vremena predajete putem gumba EVIDENCIJA RV/MJESEC.
  Zahtjev neće vrijediti u mjesecu za koji niste predali evidenciju radog vremena.
 • Obvezna je nadopuna zahtjeva s podacima o padu prihoda/smanjenju poslovnih aktivnosti u mjesecu za koji koristite potporu.
  Dopuna se šalje u mjesecu koji slijedi mjesec u kojemu koristite potporu, putem gumba DOPUNA ZAHTJEVA - za mjesec u kojemu ste koristili potporu. Primjer: zahtjev predan u veljači 2022. za potporu u ožujku 2022., morate nadopuniti podacima o prihodu ostvarenom u ožujku 2022. (i usporednom razdoblju 2019. odnosno 2020. ako poslujete kraće od 1. godine) tijekom travnja 2022.
  Zahtjev neće vrijediti u mjesecu za koji niste predali podatke o prihodu.

[VAŽNO] Mjesečna evidencija ne mora biti potpisana od svih radnika za koje se koristi potpora već samo od odgovorne osobe

Istekom mjeseca za koji je tražena potpora, poslodavac dostavlja Zavodu Evidenciju o radnom vremenu, potpisanu od odgovorne osobe kod poslodavca uz prihvaćanje materijalne i kaznene odgovornosti za sve potpisnike o točnosti iskazane evidencije radnog vremena.

Evidencija se dostavlja za radnike koji su koristili potporu i može biti skupni dokument (PDF) ili ZIP arhiva Ograničenje težine pridodane(ih) datoteka je 35 MB.

Možete koristiti vlastiti predložak mjesečne evidencije radnog vremena.

Napomena:
Zbog ograničenja većine e-mail pretinaca na 20 MB po e-mail poruci, u e-mailu potvrde primitka dokaza nećemo pridodati učitane datoteke ali ćemo ih nabrojati i za svaku ponuditi preuzimanje putem poveznice.

NAPOMENA: Gumb EVIDENCIJA RV/MJESEC neće biti dostupan ako za zahtjev nije nastupilo razdoblje predaje mjesečne evidencije. Pročitajte niže odgovor na pitanje "Koji su rokovi predaje mjesečne evidencije radnog vremena i tjednih rasporeda?".

Kliknite na gumb EVIDENCIJA RV/MJESEC pored zahtjeva za koji želite predati evidenciju radnog vremena.Evidenciju učitajte u polje "Mjesečna evidencija" u obrascu koji se pokaže. Po potrebi, opišite priložene dokumente.

Ako vam je zahtjev ispisan crveno, nedostaje mjesečna evidencija radnog vremena za prethodno razdoblje. Kliknite na + pored zahtjeva i u popisu aktivnosti pronađite link "Nedostaje mjesečna evidencija za [MJESEC]" i kliknite za predaju mjesečne evidencije za mjesec koji je naveden.

Uočite da se zahtjevi za mjeru Skraćivanje radnog vremena predaju unaprijed - u tekućem mjesecu a sljedeći mjesec, što je razlika ove mjere u odnosu na druge mjere očuvanja radnih mjesta. Na primjer, zahtjev predan u ožujku 2022., vrijedi za razdoblje travanj-prosinac 2022.

Rokovi za predaju dokaza (za mjeru SRV to je mjesečna evidencija radnog vremena i dokumentacija o prihodu za produženje) su po istom kalendaru kao i za ostale mjere: dokaz se predaje u mjesecu nakon mjeseca u kojemu ste koristili potporu uz razliku da je obveza nastala u mjesecu korištenja potpore, ne u mjesecu predaje zahtjeva:

 • Za zahtjev zaprimljen do 28. veljače (vrijedi za siječanj, veljaču i ožujak): zaprimaju se od 5. veljače do 5. ožujka (za siječanj), te 5. ožujka do 5. travnja (za veljaču)
 • Za zahtjev zaprimljen veljači: od 5. travnja do 5. svibnja
 • Za zahtjev zaprimljen ožujku od 5. svibnja do 5. lipnja
 • Za zahtjev zaprimljen u travnju od 5. lipnja do 5. srpnja
 • Za zahtjev zaprimljen u travnju od 5. lipnja do 5. srpnja
 • Za zahtjev zaprimljen u svibnju od 5. srpnja do 5. kolovoza
 • Za zahtjev zaprimljen u lipnju od 5. kolovoza do 5. rujna
 • Za zahtjev zaprimljen u srpnju od 5. rujna do 5. listopada
 • Za zahtjev zaprimljen u kolovozu od 5. listopada do 5. studenog
 • Za zahtjev zaprimljen u rujnu od 5. studenog do 5. prosinca
 • Za zahtjev zaprimljen u listopadu od 5. prosinca do 5. siječnja 2023.
 • Za zahtjev zaprimljen u studenom od 5. siječnja do 5. veljače 2023.

NAPOMENA:
Gumb EVIDENCIJA RV/ZA MJESEC neće biti dostupan ako nije nastupio rok za predaju dokaza.

Korisnici mjere Skraćivanje radnog vremena nemaju obvezu predaje dokaza o isplati plaća.

Za mjesec u kojemu koriste potporu moraju predati mjesečnu evidenciju radnog vremena.

Ako datoteka prelazi 35 MB, nakon odabira s računala (prije slanja dokaza) biti će označena crveno, kao što pokazuje slika:Ne možete poslati dokaz sve dok u obrascu imate datoteku označenu crveno. Kliknite na X pored datoteke i uklonite je iz odabira, te pokušajte savjetima ispod riješiti problem.

Kako smanjiti veličinu datoteke?

 • Kod spremanja u PDF-a, odaberite opciju koja sugerira manju veličinu datoteke (Smallest filesize)
 • Ako postoji opcija detaljne kontrole kvalitete, odaberite opciju "Niska"
 • Ako postoji opcija detaljne kontrole rezolucije, odaberite opciju 144 dpi

Razlomite datoteku u manje datoteke:

 • U jedan PDF spremite pola mjesečne evidencije - pošaljite dokaz za mjesec s polovicom mjesečne evidencije
 • Nakon toga, ponovite slanje dokaza (na isti način kao i prvi puta) s drugim djelom mjesečne evidencije
 • Ako šaljete više pojedinačnih datoteka pakiranih u ZIP arhivu - napravite dva ZIP-a s manjim brojem datoteka i pošaljite dokaz dva puta

Ostvarenim padom prometa/primitaka u mjesecu za koji se traži potpora od najmanje 20% u odnosu na isti mjesec protekle godine i jednim od slijedećih razloga:

 • pad narudžbi putem raskida ili izmjene ugovora s kupcem/kupcima, pismenim očitovanjem kupaca o padu narudžbi za mjesec za koji se traži potpora;
 • nemogućnost ugovaranja novih poslova za vrijeme epidemije COVID-19;
 • nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata;
 • nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad.

Iznimno, poslodavci koji djeluju u sektoru prerađivačke industrije (grupa C po NKD) mogu ostvariti potporu i ako je pad prometa u promatranom razdoblju manji od 20%, ali moraju dokazati jedan od navedenih razloga.

U tvrtkama u kojima djeluje sindikat i postoji kolektivni ugovor poslodavac je dužan priložiti Sporazum o korištenju potpore za očuvanje radnih mjesta sklopljen sa sindikatom-potpisnikom kolektivnog ugovora.

Morate priložiti Odluku poslodavca o podnošenju zahtjeva za korištenje potpore za skraćivanje radnog vremena.

Mogu, ukoliko su poslovno aktivne, imaju zaposlene i podmiruju svoje obveze.

Udruge i ustanove koje nisu u sustavu poreza na dobit ne mogu koristiti potporu.

Poslodavac uz zahtjev šalje Izjavu o isplati plaća kojom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuje da je isplatio sve plaće radnicima za mjesece koji prethode mjesecu za koji se traži potpora u 2021.godini?

Pripremne radnje za uspješnu predaju zahtjeva:

 • Upoznajte se s zahtjevom kojega će te popunjavati
 • Napišite unaprijed tekstove 'Razlog podnošenja zahtjeva' i 'Poduzete aktivnosti za očuvanje radnih mjesta' u dokument na računalu. Kada dođete na korak 2., s kopiraj-zalijepi prebacite napisani tekst u odgovarajuća polja u obrascu
 • Preuzmite s naše stranice Excel tablicu popisa radnika za koje tražite potporu i ispunite je
 • Preuzmite s naše stranice Izjavu o točnosti, ispunite i spremite u PDF format
 • Preuzmite s naše stranice Izjavu o isplati plaća, ispunite i spremite u PDF format
 • Provjerite da li koristite noviju verziju internet preglednika

Tržište rada na dohvat ruke

Ne propusti priliku, prijavi se

Vaše osobne podatke štitimo sukladno Uvjetima korištenja i Politici privatnosti.