Mjera Skraćivanje radnog vremena lipanj - prosinac 2020.

Glavni kriterij: poslodavci koji zapošljavaju 10 i više radnika i očekuju pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati svih radnika zaposlenih na puno radno vrijeme u mjesecu za koji se traži potpora minimalno 10%

Najvažnije izmjene su:

 • Maksimalno skraćivanje mjesečnih radnih sati povećano je na do 70% ukupne mjesečne satnice
 • Maksimalni iznos potpore po radniku povećan je na do 2.800 kn
 • Korisnici nemaju obvezu dostavljanja tjednog plana radnog vremena
 • Mjesečna evidencija radnog vremena ne mora biti potpisana od radnika koji su korisnici potpore, potreban je jedino potpis odgovorne osobe kod poslodavca

Ako poslodavac po već predanom zahtjevu koristi skraćivanje radnog vremena od 50%, može povećati skraćivanje radnog vremena na 70%, počevši od listopada. Nije potrebno predati novi zahtjev, pošaljite Dopunu zahtjeva s popisom radnika za koje od listopada želite povećati skraćivanje na 70%.

Proučite opis mjere za dodatne informacije o promjenama.

Poslodavci moraju obavljati gospodarsku djelatnost i zapošljavati 10 i više radnika.
Očekivani pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati svih radnika zaposlenih kod poslodavca na puno radno vrijeme u mjesecu za koji se traži potpora mora biti minimalno 10%.
Poslodavac mora dokazati povezanost utjecaja epidemije COVID-19 na poslovanje i očekivanog pada ukupnog mjesečnog fonda radnih sati. Navedena povezanost dokazuje se ostvarenim padom prometa/primitaka u mjesecu za koji se traži potpora od najmanje 20% u odnosu na isti mjesec protekle godine i jednim od slijedećih razloga:

 • pad narudžbi putem raskida ili izmjene ugovora s kupcem/kupcima, pismenim očitovanjem kupaca o padu narudžbi za mjesec za koji se traži potpora;
 • nemogućnost ugovaranja novih poslova za vrijeme epidemije COVID-19;
 • nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata;
 • nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad

Iznimno, poslodavci koji djeluju u sektoru prerađivačke industrije (grupa C po NKD) mogu ostvariti potporu i ako je pad prometa u promatranom razdoblju manji od 20%, ali moraju dokazati jedan od navedenih razloga. Ovi poslodavci ne moraju učitavati dokumentaciju za dokaz pada prihoda (PDV obrasci, tablica usporedbe prihoda/primitaka), ali moraju dokumentaciju za dokaz pada poslovnih aktivnosti tj. razloge koji su navedeni iznad.

Zahtjevi se primaju od 1. srpnja do 30. studenog 2020.
Za isplatu potpore za lipanj, srpanj i kolovoz, zahtjev je potrebno predati u srpnju. Predani zahtjev vrijedi do kraja mjere.

Ovisno o datumu zaprimanja, zahtjev vrijedi za sljedeća razdoblja:

 • Zaprimljen od 1. do 31. srpnja, vrijedi za potporu od lipnja do prosinca
 • Zaprimljen od 1. do 31. kolovoza, vrijedi za potporu od rujna do prosinca
 • Zaprimljen od 1. do 30. rujna, vrijedi za potporu od listopada do prosinca
 • Zaprimljen od 1. do 31. listopada, vrijedi za potporu od studenog do prosinca
 • Zaprimljen od 1. do 30. studenog, vrijedi za potporu u prosincu

Uočite da se zahtjevi za mjeru Skraćivanje radnog vremena predaju unaprijed - u tekućem mjesecu a sljedeći mjesec, što je razlika ove mjere u odnosu na druge mjere očuvanja radnih mjesta. Na primjer, zahtjev predan u kolovozu, vrijedi za razdoblje rujan-prosinac.

Vaše obveze obveznih dokaza počinju u mjesecu u kojemu koristite potporu:

 • dostavljanjem tjednog rasporeda radnog vremena putem DOPUNE zahtjeva
 • dostavljanjem mjesečne evidencije radnog vremena za radnike koji su koristili potporu i dokumentacije o prihodu - u mjesecu nakon korištenja potpore

Pročitajte detaljnije upute o mjesečnim obvezama niže.

Ne trebate. Jednom predani zahtjev vrijedi do kraja mjere, do prosinca 2020. godine, a ovisno o datumu zaprimanja vrijediti će u ovom razdoblju:

 • Od lipnja do prosinca: zaprimljen od 1. do 31. srpnja
 • Od rujna do prosinca: zaprimljen od 1. do 31. kolovoza
 • Od listopada do prosinca: zaprimljen od 1. do 30. rujna
 • Od studenog do prosinca: zaprimljen od 1. do 31. listopada
 • U prosincu: zaprimljen od 1. do 30. studenog

U bilo kojem trenutku možete zatražiti raskid ugovora (za buduće razdoblje) i prestati koristiti mjeru Skraćivanje radnog vremena po ovim uputama.

Pročitajte sljedeći odgovor o mjesečnim obvezama koje morate ispunjavati da bi predani zahtjev vrijedio mjesec-za-mjesec.

Zahtjev se automatski produžuje na sljedeći mjesec u smislu da ne trebate predavati novi zahtjev, ali postoje mjesečne obveze koje morate ispuniti svaki mjesec:

 • Obvezno je slanje mjesečne evidencije radnog vremena za mjesec u kojemu ste koristili potporu. Mjesečnu evidenciju radnog vremena predajete putem gumba EVIDENCIJA RV/MJESEC.
  Zahtjev neće vrijediti u mjesecu za koji niste predali evidenciju radog vremena.
 • Obvezna je nadopuna zahtjeva s podacima o padu prihoda/smanjenju poslovnih aktivnosti u mjesecu za koji koristite potporu.
  Dopuna se šalje u mjesecu koji slijedi mjesec u kojemu koristite potporu, putem gumba DOPUNA ZAHTJEVA - za mjesec u kojemu ste koristili potporu. Primjer: zahtjev predan u kolovozu za potporu u rujnu, morate nadopuniti podacima o prihodu ostvarenom u rujnu 2020. (i usporednom razdoblju 2019.) tijekom listopada 2020.
  Zahtjev neće vrijediti u mjesecu za koji niste predali podatke o prihodu.

Obvezna dokumentacija o padu prihoda/smanjenju poslovnih aktivnosti i mjesečna evidencija radnog vremena zaprimaju se po ovom rasporedu:

 • od 1. kolovoza do 31. kolovoza: prihod i evidencija RV za lipanj i srpanj 2020. (za zahtjev predan do 31. srpnja)
 • od 1. rujna do 30. rujna: prihod i evidencija RV za kolovoz 2020. (za zahtjev predan do 31. srpnja)
 • od 1. listopada do 31. listopada: prihod i evidencija RV za rujan 2020. (za zahtjev predan do 31. kolovoza)
 • od 1. studenog do 30. studenog: prihod i evidencija RV za listopad 2020. (za zahtjev predan do 30. rujna)
 • od 1. prosinca do 31. prosinca: prihod i evidencija RV za studeni 2020. (za zahtjev predan do 31. listopada)
 • od 1. siječnja 2021. do 31. siječnja 2021.: prihod i evidencija RV za prosinac 2020. (za zahtjev predan do 30. studenog)

Ako nije nastupilo razdoblje za produženje zahtjeva, u obrascu Dopune zahtjeva neće biti dostupna polja za učitavanje PDV obrasca tj. tablice usporedbe prihoda/primitaka.

Pročitajte odgovore niže za upute kako se dostavlja obvezna dokumentacija o padu prihoda i mjesečna evidencija radnog vremena.

VAŽNO!
Ako NE ŽELITE koristiti zahtjev (produžiti ga) na određeni mjesec, nemojte dostaviti dopunu s prihodom za taj mjesec. Primjer: ako zahtjev predan u kolovozu (vrijedi za rujan) ne želite produžiti na listopad, nemojte u studenom predati dokumentaciju o prihodu u listopadu. Zanemarite informaciju o produženju zahtjeva koja se prikazuje u Mojim zahtjevima

Obvezni ste predati mjesečnu evidenciju radnog vremena za svaki mjesec za koji ste dobili potporu, zato prije traženja raskida/odustajanja dostavite obvezne dokaze jer nećete ih moći poslati putem aplikacije nakon što zatražite raskid/odustajanje od zahtjeva.

Poslodavci u NKD djelatnosti C (prerađivačka industrija):
Kod produženja zahtjeva slanjem dopune niste dužni učitati PDV obrasce/tablicu usporedbe prihoda jer po kriteriju mjere ne morate imati pad prihoda od 20%. Preskočite učitavanje PDV obrazaca, ali u polje DODATNA DOKUMENTACIJA učitajte dokaze za pad poslovnih aktivnosti, kao što je opisano u kriteriju mjere.

[IZMJENA OD 22. listopada] Mjesečna evidencija ne mora biti potpisana od svih radnika za koje se koristi potpora već samo od odgovorne osobe

Istekom mjeseca za koji je tražena potpora, poslodavac dostavlja Zavodu Evidenciju o radnom vremenu, potpisanu od odgovorne osobe kod poslodavca uz prihvaćanje materijalne i kaznene odgovornosti za sve potpisnike o točnosti iskazane evidencije radnog vremena.

Evidencija se dostavlja za radnike koji su koristili potporu i može biti skupni dokument (PDF) ili ZIP arhiva Ograničenje težine pridodane(ih) datoteka je 35 MB.

Možete koristiti vlastiti predložak mjesečne evidencije radnog vremena.

Napomena:
Zbog ograničenja većine e-mail pretinaca na 20 MB po e-mail poruci, u e-mailu potvrde primitka dokaza nećemo pridodati učitane datoteke ali ćemo ih nabrojati i za svaku ponuditi preuzimanje putem poveznice.

NAPOMENA: Gumb EVIDENCIJA RV/MJESEC neće biti dostupan ako za zahtjev nije nastupilo razdoblje predaje mjesečne evidencije. Pročitajte niže odgovor na pitanje "Koji su rokovi predaje mjesečne evidencije radnog vremena i tjednih rasporeda?".

Kliknite na gumb EVIDENCIJA RV/MJESEC pored zahtjeva za koji želite predati evidenciju radnog vremena.Evidenciju učitajte u polje "Mjesečna evidencija" u obrascu koji se pokaže. Po potrebi, opišite priložene dokumente.

Ako vam je zahtjev ispisan crveno, nedostaje mjesečna evidencija radnog vremena za prethodno razdoblje. Kliknite na + pored zahtjeva i u popisu aktivnosti pronađite link "Nedostaje mjesečna evidencija za [MJESEC]" i kliknite za predaju mjesečne evidencije za mjesec koji je naveden.

Tjedni plan radnog vremena se više ne mora predavati, po izmjeni provedbene dokumentacije od 22. listopada 2020.

Za mjesece studeni i prosinac korisnici mjere SRV nemaju obvezu predaje tjednih planova radnog vremena

Uočite da se zahtjevi za mjeru Skraćivanje radnog vremena predaju unaprijed - u tekućem mjesecu a sljedeći mjesec, što je razlika ove mjere u odnosu na druge mjere očuvanja radnih mjesta. Na primjer, zahtjev predan u kolovozu, vrijedi za razdoblje rujan-prosinac.

Rokovi za predaju dokaza (za mjeru SRV to je mjesečna evidencija radnog vremena i dokumentacija o prihodu za produženje) su po istom kalendaru kao i za ostale mjere: dokaz se predaje u mjesecu nakon mjeseca u kojemu ste koristili potporu uz razliku da je obveza nastala u mjesecu korištenja potpore, ne u mjesecu predaje zahtjeva:

 • Za zahtjev zaprimljen u srpnju (vrijedi od lipnja): zaprimali su se po posebnom rasporedu za lipanj, srpanj i kolovoz
 • Za zahtjev zaprimljen u kolovozu (vrijedi od rujna): od 5. listopada do 5. studenog
 • Za zahtjev zaprimljen u rujnu (vrijedi od listopada): od 5. studenog do 5. prosinca
 • Za zahtjev zaprimljen u listopadu (vrijedi od studenog): od 5.prosinca do 5. siječnja 2021.
 • Za zahtjev zaprimljen u studenom (vrijedi za prosinac): od 5. siječnja 2021. do 5. veljače 2021.

NAPOMENA:
Gumb EVIDENCIJA RV/ZA MJESEC neće biti dostupan ako nije nastupio rok za predaju dokaza.

Zbog naknadne promjene načina slanja mjesečnih evidencija, ako ste prvi puta koristili običnu DOPUNU ZAHTJEVA, zaprimili smo mjesečnu evidenciju radnog vremena, ali ne možemo raspoznati dopunu kao dopunu s mjesečnom evidencijom.

Ponovite slanje mjesečne evidencije klikom na link "NEDOSTAJE EVIDENCIJA RADNOG VREMENA". Upozorenje će nestati, a prikaz statusa zahtjeva će vam točnije odgovarati stvarnom stanju. Nemate obvezu to napraviti, ali naša preprouka je da ponovite slanje zbog navedene preglednosti statusa zahtjeva. Hvala.

Poslodavac dokazuje pad prihoda/primitaka za najmanje 20% temeljem PDV obrasca za mjesec za koji traži potporu u odnosu na usporedno razdoblje.

Poslodavci koji nisu obveznici PDV-a koriste Tablicu usporedbe prihoda/primitaka:


Usporedna razdoblja za usporedbu pada prihoda su kako slijedi:

 • za zahtjev predan do 31. srpnja (koji iznimno pokriva lipanj, srpanj i kolovoz): uspoređuje se lipanj, srpanj i kolovoz 2020.s lipnjem, srpnjem i kolovozom 2019. (veljača 2020. poslodavac posluje kraće od 1. godine)
 • za zahtjev predan od 1. kolovoza do 31. kolovoza: uspoređuje se rujan 2020. s rujnom 2019. (ili veljača 2020.)
 • za zahtjev predan od 1. rujna do 30. rujna: uspoređuje se listopad 2020. s listopadom 2019. (ili veljača 2020.)
 • za zahtjev predan do od 1. listopada do 31. listopada: uspoređuje se studeni 2020. sa studenim 2019. (ili veljača 2020.)
 • za zahtjev predan do od 1. studenog do 30. studenog: uspoređuje se prosinac 2020. s prosincem 2019. (ili veljača 2020.)

Poslodavac koji je obveznik kvartalnih PDV obrazaca uspoređuje:

 • II. kvartal 2020. prema II. kvartalu 2019. ako dokazuje prihod za lipanj, srpanj ili kolovoz
 • III. kvartal 2020. prema III. kvartalu 2019. ako dokazuje prihod za rujan, listopad, studeni ili prosinac
Ako poslodavac ne posluje duže od godine dana tada je usporedno razdoblje I. kvartal 2020.

Napomena:
Poslodavci koji djeluju u sektoru prerađivačke industrije (grupa C po NKD) mogu ostvariti potporu i ako je pad prometa u promatranom razdoblju manji od 20%, ali moraju dokazati jedan od navedenih razloga, kako je opisano u opisu mjere. U tom slučaju ti poslodavci nisu obvezni predavati PDV obrasce, već samo navedenu dokumenaciju koja dokazuje pad poslovnih aktivnosti.

Pročitajte odgovor na pitanje "Kako produžujem zahtjev mjesec-za-mjesec, tj. koje podatke moram predavati svaki mjesec?" za informacije kada ste obvezni napraviti DOPUNU ZAHTJEVA s podacima o padu prihoda.

Ako nije nastupilo razdoblje za produženje zahtjeva, u obrascu Dopune zahtjva neće biti dostupna polja za učitavanje PDV obrasca tj. tablice usporedbe prihoda/primitaka.

Ako poslujete godinu dana ili duže, koristite ovu tablicu usporedbe prihoda.
Ako poslujete manje od godine dana, koristite ovu tablicu usporedbe prihoda.

Dokumete učitajte u to naznačena polja kod predaje zahtjeva:


Korisnici mjere Skraćivanje radnog vremena nemaju obvezu predaje dokaza o isplati plaća.

Za mjesec u kojemu koriste potporu moraju predati mjesečnu evidenciju radnog vremena.

Ako datoteka prelazi 35 MB, nakon odabira s računala (prije slanja dokaza) biti će označena crveno, kao što pokazuje slika:Ne možete poslati dokaz sve dok u obrascu imate datoteku označenu crveno. Kliknite na X pored datoteke i uklonite je iz odabira, te pokušajte savjetima ispod riješiti problem.

Kako smanjiti veličinu datoteke?

 • Kod spremanja u PDF-a, odaberite opciju koja sugerira manju veličinu datoteke (Smallest filesize)
 • Ako postoji opcija detaljne kontrole kvalitete, odaberite opciju "Niska"
 • Ako postoji opcija detaljne kontrole rezolucije, odaberite opciju 144 dpi

Razlomite datoteku u manje datoteke:

 • U jedan PDF spremite pola mjesečne evidencije - pošaljite dokaz za mjesec s polovicom mjesečne evidencije
 • Nakon toga, ponovite slanje dokaza (na isti način kao i prvi puta) s drugim djelom mjesečne evidencije
 • Ako šaljete više pojedinačnih datoteka pakiranih u ZIP arhivu - napravite dva ZIP-a s manjim brojem datoteka i pošaljite dokaz dva puta

Ostvarenim padom prometa/primitaka u mjesecu za koji se traži potpora od najmanje 20% u odnosu na isti mjesec protekle godine i jednim od slijedećih razloga:

 • pad narudžbi putem raskida ili izmjene ugovora s kupcem/kupcima, pismenim očitovanjem kupaca o padu narudžbi za mjesec za koji se traži potpora;
 • nemogućnost ugovaranja novih poslova za vrijeme epidemije COVID-19;
 • nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata;
 • nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad.

Iznimno, poslodavci koji djeluju u sektoru prerađivačke industrije (grupa C po NKD) mogu ostvariti potporu i ako je pad prometa u promatranom razdoblju manji od 20%, ali moraju dokazati jedan od navedenih razloga.

Poslodavac za potporu može navesti samo radnike koji su kod njega bili zaposleni na dan 31. svibnja 2020. godine.

Poslodavac za potporu ne može navesti radnike kojima teče otkazni rok, kao niti radnike koji rade na daljinu.

U tvrtkama u kojima djeluje sindikat i postoji kolektivni ugovor poslodavac je dužan priložiti Sporazum o korištenju potpore za očuvanje radnih mjesta sklopljen sa sindikatom-potpisnikom kolektivnog ugovora.

Morate priložiti Odluku poslodavca o podnošenju zahtjeva za korištenje potpore za skraćivanje radnog vremena.

Mogu, ukoliko su poslovno aktivne, imaju zaposlene i podmiruju svoje obveze.

Udruge i ustanove koje nisu u sustavu poreza na dobit ne mogu koristiti potporu.

Poslodavac uz zahtjev šalje Izjavu o isplati plaća kojom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuje da je isplatio sve plaće radnicima za mjesece koji prethode mjesecu za koji se traži potpora u 2020.godini?

Pripremne radnje za uspješnu predaju zahtjeva:

 • Upoznajte se s zahtjevom kojega će te popunjavati
 • Napišite unaprijed tekstove 'Razlog podnošenja zahtjeva' i 'Poduzete aktivnosti za očuvanje radnih mjesta' u dokument na računalu. Kada dođete na korak 2., s kopiraj-zalijepi prebacite napisani tekst u odgovarajuća polja u obrascu
 • Preuzmite s naše stranice Excel tablicu popisa radnika za koje tražite potporu i ispunite je
 • Preuzmite s naše stranice Izjavu o točnosti, ispunite i spremite u PDF format
 • Preuzmite s naše stranice Izjavu o isplati plaća, ispunite i spremite u PDF format
 • Provjerite da li koristite noviju verziju internet preglednika
 • Provjerite da veličina svih dokumenata zajedno ne prelazi 20 Mb. (PDF i slikovne dokumente možete smanjiti povećanjem kompresije, uglavnom odabirom opcije kod spremanja koja se zove "Smallest file" ili "E-mail optimized")

Tržište rada na dohvat ruke

Ne propusti priliku, prijavi se

Vaše osobne podatke štitimo sukladno Uvjetima korištenja i politikama privatnosti.