Standardni razlozi zbog kojih poslodavac ne može ostvariti pravo na potporu i smjernice za slanje prigovora.

Zahtjevi predani nakon roka se ne uvažavaju.

Ako možete dokazati da ste pokušali predati zahtjev unutar roka pošaljite prigovor s dokazima na jedan od načina navedenih u odgovoru "Kako se može poslati prigovor?".

"Pokušali predati" u ovom smislu znači da ste pritisnuli gumb "Pošalji zahtjev" na zadnjem koraku zahtjeva, a zahtjev nije zaprimljen. Ili, niste mogli započeti predaju novog zahtjeva zbog općeg problema u aplikaciji Moji zahtjevi.

Kao dokaz pokušaja predaje priložite jedan ili više dokaza sa sljedećeg popisa:

 • Print-screen koji pokazuje tehnički problem (greška u aplikaciji) zbog koje niste uspjeli predati zahtjev. Opišite u prigovoru kojom vašom radnjom je aplikacija prikazala grešku
 • Upit poslan korisničkoj podršci gdje ste tražili pomoć ili pojašnjenje i priložili pokazatelj pokušaja predaje zahtjeva
 • Bilo koji drugi dokaz komunikacije s HZZ-om vezano uz predaju zahtjeva s problemom

HZZ ima obvezu razmotriti sve dobivene prigovore i obavijestiti će korisnika o odluci u roku 10 dana. Slanje prigovora po navedenim uputama ne podrazumijeva da će HZZ donijeti pozitivnu odluku i odobriti slanje zahtjeva nakon roka.

Poslodavci koji su izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a nakon 30.06.2020. NE MOGU koristiti mjeru listopad-prosinac (za ranije mjere provjerite datum u opisu mjere).

Ovisno o mjeri, radnik mora biti u radnom odnosu kod poslodavca na određeni dan te za cijelo vrijeme korištenja potpore:

 • Na dan 19. ožujak za mjere ožujak-svibanj i mjeru za lipanj
 • Na dan 30. lipanj za mjeru za mikropoduzetnike i mjeru za srpanj-kolovoz
 • Na dan 30. rujan za mjeru listopad-prosinac

Poslodavac nema pravo na korištenje potpore.

Poslodavac ima pravo korištenja potpore samo za radnike koji nisu u mirovini. Ako je to jedini radnik kojega ste prijavili - zahtjev se neće odobriti. Ako imate više radnika, odobrit će se potpora za radnike koji nisu u mirovini.

Za mjeru ožujak-svibanj - ako nije isplaćena za mjesec veljaču, i kasnije za svaki mjesec koji prethodi mjesecu za koji tražite potporu.

Za mjeru za lipanj - ako nije isplaćena za mjesec svibanj.

Za mjeru za srpanj - ako nije isplaćena za mjesec lipanj.

Za mjeru za kolovoz - ako nije isplaćena za mjesec srpanj.

Za mjeru za listopad-prosinac - ako nije isplaćena za mjesec rujan i kasnije za svaki mjesec koji prethodi mjesecu za koji tražite potporu..

Zahtjev se ne odobrava, osim uz iznimke koje su opisane u opisu mjere za koju aplicirate.

Svaka mjera ima specifične kriterije koji se generalno mogu razvrstati u ove grupe:

 • djelatnost unutar određenih NKD razreda
 • broj zaposlenika
 • zahtijevani pad prihoda u odnosu na razdoblje usporedbe

Ako poslodavac ne zadovoljava jedan ili više kriterija, potpora se neće odobriti. Proučite u opisu pojedine mjere kriterije pojedine mjere.

U slučaju da smatrate da dokumentacija koju morate priložiti po uputama iz opisa mjere ne prikazuje precizno parametre poslovanja za vaš slučaj, detaljno objasnite u polju "Razlog podnošenja zahtjeva" u čemu vidite nepreciznosti. U polju Dodatna dokumentacija priložite poslovnu dokumentaciju koja prati vaše argumente.

Zahtjev možete poslati i ako niste u potpunosti sigurni da zadovoljavate kriterije mjere, odluku o pozitivnoj ili negativnoj ocjeni zaprimljenog zahtjeva donijeti će HZZ, a ako je potrebno tražiti i dodatna pojašnjenja koja idu u vašu korist.

Podaci o padu prihoda na osnovu predanih PDV obrazaca potvrđuju se automatskom razmjenom s Poreznom upravom. Ako Porezna uporava ne potvrdi pad prihoda koji se očukuje za određenu mjeru, HZZ će donijeti negativnu ocjenu na predani zahtjev na osnovu informacije Porezne uprave.

Ako smatrate da PDV obrasci ne prikazuju stvarno stanje vašeg prihoda u usporednom razdoblju (npr. jer izdajete fakture po naplaćenoj realizaciji, ne na osnovu izdanog računa) molimo Vas da pošaljete prigovor po uputi s ove stranice.

U prigovoru obavezno:

 • detaljno argumentirajte svoj prigovor
 • priložite ispunjenu tablicu prihoda za uspredno razdoblje koju možete preuzeti iz opisa mjere (inače je koriste korisnici koji nisu obveznici predaje PDV obrazaca) i u nju unesite svoje podatke o realizaciji za usporedno razdoblje.
  Tablice prihoda dostupne su za usporedbu 2020. i 2019. godine, ili 2020. i veljače 2020. ako ne poslujete godinu dana ili duže.
 • drugu poslovnu dokumentaciju kojom dokazujete prihod u usporednom razdoblju, a za koju smatrate da je važna za vaš prigovor

Ako je poslodavac priložio tablicu usporedbe prihoda, upisane vrijednosti za usporedno razdoblje moraju prikazati % pada prihoda kako je u kriteriju za mjeru na koju se prijavljujete. Ako postotak pada prihoda nije dovoljan, mjera se neće odobriti.

Ako pravnom subjektu primarna djelatnost nije na popisu dozvoljenih NKD razreda za određenu mjeru, ocjena zahtjeva će biti negativna, osim ako ne obrazložite u polju "II. Razlog podnošenja zahtjeva" da većinu prihoda ostvarujete u sekundarnoj djelatnosti (navedite kojoj). U tom slučaju, potpora se može odobriti samo za djelatnike koji zaista i rade u prihvatljivoj sekundarnoj djelatnosti.

Sekundarna djelatnost mora biti na popisu dozvoljenih NKD razreda za mjeru na koju se prijavljujete.

Dodatno, u polje "Dodatna dokumentacija" priložite knjigovodstvene dokumente (račune, ugovore, izvode) koji dokazuju da većinu prometa ostvarujete u sekundarnoj djelatnosti.

Prigovor se upućuje na:

 • Hrvatski zavod za zapošljavanje
  Područni ured/služba, Odjel mjera aktivne politike zapošljavanja

  Iz adresara odaberite Područni ured/službu u županiji u kojoj je registriran poslovni subjekt.

Uključite svu dokumentaciju kojom raspolažete a koja je argument za vaš prigovor.
Područni ured/služba je u obvezi u roku 10 dana odgovoriti na prigovor.

Tržište rada na dohvat ruke

Ne propusti priliku, prijavi se

Vaše osobne podatke štitimo sukladno Uvjetima korištenja i politikama privatnosti.